000

جمعه، مرداد ۳۰، ۱۳۸۸

خاورانی دیگر در حال احداث است !

حکومت فاسد و وحشی جمهوری اسلامی ، جسد پاک جوانان رشید و آزادیخواه ایران را مخفیانه دفن نمود .
اینان مرده را همچون زنده بگور می سپارند ، در خاموشی و خفا که از مرده ها هم مثل زنده می ترسند ! .
این جماعت ( به قول خمینی ) وحشی از ترس پیروزی مردم و فاش شدن جنایاتشان ، دست به هر عمل کثیف و غیر انسانی میزنند ، مبادا پرده درافتد که نه رهبر می ماند و نه رهروش !
آیا تصور می کنید برای اعتراف گیری از خمینی ، نیازی هست تا روحش احضار شود ؟ خیر او در زمان حیاتش حقیقت را به وضوح گفت ، اما ما منظورش را نفهمیدیم !
خمینی بصراحت هویت خود و یارانش را اعلام کرد و گفت که هم خودش و هم دیگر یارانش وحشی هستند . گفت که ملت ایران در مقابله با این وحشی ها ، تنها هستند .... اما متاسفانه ما نخواستیم حقیقت را دریابیم ...
او گفت : مردمی که قیام کردند ، فریادش این بود که ما آزادی می خواهیم ، استقلال می خواهیم . این مردمی که آزادی و استقلال ا می خواهند ، وحشی نیستند ، اینها متمدن هستند .... وحشی آنهایی هستند که آزادی و استقلال را از اینها گرفته اند !
آن کسانی که سلب می کنند این حق را از مردم ، او وحشی ست !
اینها ( مردم ) متمدنهایی هستند که مقابل وحشی ها ایستاده اند .
خاورانی دیگر در حال احداث است !هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats