000

چهارشنبه، اسفند ۲۶، ۱۳۹۴

جمهوری اسلامی یا حکومت هیتلر

3 بهایی بدنبال پیگیری حق تحصیل شان ، بازداشت شدند !( منبع خبر )
خبر فوق شما را به یاد چه واقعه ای می اندازد :

در طی دهه ۱۹۳۰( در آلمان)، حقوق قضایی، اقتصادی، و اجتماعی یهودیان به 

آرامی محدود و محدودتر می‌شدند. قوانین گوناگونی بر روی کار پزشکان، 

کشاورزی، و غیره یهودیان را از مشارکت در بخش‌های جامعه منع می‌کردند. 

وکیلان یهودی از وکالت کنار گذاشته می‌شدند و در درسدن آنان را از دفترهای 

کارشان بیرون آورده، کتک می‌زدند....یهودیان از مدارس و دانشگاه‌ها کنار 

گذاشته شدند، ...

جمهوری اسلامی روش های 90 سال پیش حکومت هیتلر را پیشه کرده تا شاید

به همان جایی برسد که هیتلر رسید !
Free counter and web stats