000

شنبه، آذر ۲۶، ۱۳۹۰

برای مادرم

کاش مهر خدایم چون مهر مادرم می بود .
کاش خدا هم مادری می داشت تا فارغ از فراغ ، چنین بر دل تب دار در حسرت دیدار ، داغ دوری نمی زد .
کاش خدایگان هم بازاری داشت تا به سودای دیدار مادرم ، مطاعی از جنس جان به ازای آغوش جانان می دادم .
کاش خدایم ، طاقت به قدر مهر مادر می آفرید.
کاش خدا هم باور میکرد که خداست تا گاه خدایی کند !

مادرم روزت مبارک !

چهارشنبه، آذر ۱۶، ۱۳۹۰

گفتگو با دختر عبدالفتاح سلطانی (وکیل دربند) و علی صمدی ( از برگزار کنندگان کنفرانس نگاهی به درون ایران )

در کنفرانس نگاهی به درون ایران ، در برلین ، فرصتی بدست آمد تا با دختر عبدالفتاح سلطانی گفتگویی داشته باشیم . سلطانی بدلیل فعالیت هایش در زمینه حقوق بشر جوایز بین المللی را کسب نموده و این گناهی ست نابخشودنی از دید حکومتی که اساس خود بر نقض متنوع و آشکار حقوق انسانی شهروندانش بنا نهاده .

علی صمدی کارگردان ایرانی مقیم برلین ، از برگزار کنندگان کنفرانس نگاهی به درون ایران بود که با دعوت از شخصیت های شناخته شده و مطرح ایرانی ، توجه جامعه آلمان را بار دیگر به مسایل و وقایع روز جامعه ایران جلب نمود .


Free counter and web stats