000

شنبه، آذر ۲۶، ۱۳۹۰

برای مادرم

کاش مهر خدایم چون مهر مادرم می بود .
کاش خدا هم مادری می داشت تا فارغ از فراغ ، چنین بر دل تب دار در حسرت دیدار ، داغ دوری نمی زد .
کاش خدایگان هم بازاری داشت تا به سودای دیدار مادرم ، مطاعی از جنس جان به ازای آغوش جانان می دادم .
کاش خدایم ، طاقت به قدر مهر مادر می آفرید.
کاش خدا هم باور میکرد که خداست تا گاه خدایی کند !

مادرم روزت مبارک !
Free counter and web stats