000

سه‌شنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۸۵

پیامبر و مصلح جدید


سخت بیمارم و معذور از حضور
هرگاه مجالی یابم به وبلاگ دوستان می روم تا حاصل کارشان ببینم و بیاموزم
این طرح هرچند بدلیل بیماری کامل نیست اما امیدوارم مورد قبول قرار گیرد

شنبه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۸۵

مسابقه


به هر کدام از سوالها که پاسخ دهید ، یک عکس از رئیس جمهور پاداش خواهید گرفت

الف.دست خانم کجا را نشانه رفته
ب.احمدی نژاد برای حفظ چه چیز آبرو را حراج کرده
ج.شخص کناری در دل چه میگوید
د.آیا ارزش دارد دینی را که با دست دادن بر باد میرود ، به زور به خورد مردم داد
ه.دست ندادن رئیس جمهور برای جلوگیری از رعشه بانوست یا لرزش خود
از ماست که بر ماست

سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۲، ۱۳۸۵

کاریکاتورهای انتخابی


littlebird برگرفته از سایت
Free counter and web stats