000

پنجشنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۸۵

سخنرانی آیت اله مشکینی


رئیس مجلس خبرگان در سخنرانی خود ضمن برحذر داشتن نمایندگان از چرت زدن گفت:
"نظام ما متصل به خداست و رهبر مقتدر ما منصوب از جانب خداست و سپاه، بسيج و ارتش جندالله هستند. جوانان ما حزب‌الله هستند و اكثريت ملت ما اولياءالله هستند كه باعث افتخار ماست."

آیت اله مشکینی ارزیابی خود را چنین بیان نمود:

اول اینکه فقط رهبر ما در عالم هپروت سیر می کند !
ثانیا مسئواین ما بهم متصل هستند ، آنهم مستقیم ، یعنی هیچ فاصله ای بین آنان نیست.
وی توضیح نداد این اتصال شرعی ست یا خیر!
اکثریت ملت ما اولیاءاله هستند ، در هیچ کجای دنیا مردمش اینقدر عجز و لابه نمی کنند.
هر جا مردی ، دختر جوانی را گیر می آورد به یاد خدا می افتد و می گوید
تبارک الله احسن الخالقین و دختر هم پاسخ میدهد : خدا برکت دهد.

ارتش ما الحمداله سلاحهایی تولید نموده که کارشناسان نظامی دنیا آنرا در رده
سلاحها نمی شناسند و حتی نامش را نشنیده اند ، مثل سلاح استراتژیک توپخانه
موتوری ،یعنی یک آرپی جی زن ترک موتور !

تنها حکومت مشروع در دنیا حکومت ماست چرا که دیگر رهبران را شورای نگهبان
تائیدنکرده.مثال واضحی برای شما میزنم ، ما علما و روحانیون در ایران در صدر
مجلس هستیم در حالیکه در ممالک دیگر دنیا ما را فلان خودشان هم حساب نمی کنند.
اینها از برکت انقلاب اسلامی ست.

حضرت آیت اله مشکینی سال شمسی و قمری را مقایسه نمود و گفت :
ببینید این سال شمسی که یک مشت ستاره شناس بی ایمان ، آنرا دقیق ترین تقویم جهان
مینامندفقط و فقط یک نوروز دارد.
اما به فضل و قوه الهی ، سال قمری هم ماه حرام دارد و هم ماه مبارک .تنها سال قمری ست که ماه هایش منطبق بر فصول نیست.
یعنی هم تابستان و هم زمستان میتواند ماه رمضان داشته باشد.حالا اگر مومنی نتواند
برنامه ریزی کند که مثلا در دهه آینده آیا مسافرتش به ایام روزه داری می افتد یا خیر ، خب این نشانه از کبریا دارد که ما نمیتوانیم از آن سر درآوریم.

اگر همه چیز را بتوان راحت درک کرد که دیگر مردم نیازی به ملا ندارند پس تا میتوانید
مسائل را برای مردم پیچیده کنید . شکیات بوجود آورید ، مراتب و مراحل دخول ابداع کنید.

Farhad Heyrani

چهارشنبه، شهریور ۰۱، ۱۳۸۵

تذکره الروسیاه

البلاهت الوقیح ، آسد علی گدای زودباور
آن عالم ربانی ، آن شیخ مامانی ، آن رهرو بی همت ، آن شیخ بی غیرت
آن ملای بی قرار ، آن رهبر بی بخار ، آن مردمان را کرده در قفس ،آن خلق را بسته را ه نفس ، آن عاشق ترانه آمنه ، آ سید علی گدا ، خامنه .
بزرگ شیخی بود در سرای حوزه ،
گویند روزی آسید علی بر مراد خود وارد شد و گفت:
عمر تو دراز باد که گر نباشی ، ریشم را کفنم کنند. مراد گفت : نهراس که پس از من تو بیایی .
و این از معجزات سرزمین فارسیان بود که مقامات از قبل بشناختندی
از این سخن حالتی بر عارف گدا رفت که نعره زد و غش کرد.
پس از هوش آمدن قضیه را جدی گرفت و خود را تباه کرد.
از او پرسیدند : بزرگترین کیف از بلاهت وقیح شدن در چیست؟
گفت : اینکه کون اکبر کوسه بسوخت!

از کرامات شیخ همین بس که در زمانش هیچ بانگی بر نیامد مگر از سینه سوراخ شده و هیچکس به محبس نرفت مگر بی نیاز شد از طعام و روزه دار شد بر دوام!

روزی دیگر شیطان رجیم یانکی صفت(الجرج بوش) لعنت اله علیه ، در خواب حالش بپرسید شیخ علی گفت: دست بردار از این در وطن خویش غریب .
که این از عجایب بود که او ولی مسلمین میبود و هیچ مسلم از او تقلید نکرد.

از صفات روحانی آسید علی گدا این بود که یومیه به ساعاتی متوالی سیر آفاق و انفس میکرد و در این حالت منزل پر از دود مینمود و در عالم هپروت سیر میکرد ، چشمانش خمار میگشت گویی با اولیا محشور شده و مسئله از آنان باز می پرسد.
مریدان در این وقت عودها بسوزاندند تا همسایگان از عالم شیخ آگاه نگردند که به وقت رجعت از آسمان ، خواب او را درمی ربود.

-------------------------------------------------
آخوندک محمود احمدی نژاد فراخ الکانه
آن سوخته جمال ، آن نبرده فهم و کمال
آن کینه را مفتاح ، آن ملیجک مصباح
آن دارنده هاله ، آن ..س خل بیچاره
آن از تیره میمون ، آن خوراکش پنیر و تافتون
آن محو کننده اسرائیل ، آن ملائک بکرده عزرائیل
آن منابع را بداده بر باد ، شیخ محمود ان ، احمدی نژاد
کوچک اندامی داشت و دراز زبانی.
نقل است روزگاری دراز هیچ نخفت و بر لوایح بلاد انگشت میزد ،
که میگفت انگشت بر لوایح بلاد ، خواب کند مردم خراب.

روزی مریدی به والده ی شیخ محمود گفت : مهر مادری نه این بود که چنین ریختی بر فرزند بریختی.
مادر محمود گفت: هیچ مگو که نسل ما از ازل الی الابد چنین است.
الهام که از مریدان شیخ بود ، هر صباح ماشین شیخ هل میداد.بدو گفتند راز این همه هل دادن چیست؟
گفت : شیخ وعده به فردا داده . و فردا روزی معجزه این ریاضت مکشوف بگردید و الهام بر کابینه اذن دخول یافت.

عیال الهام بر صفت شیخ مکتوب بسیار نگاشت.جماعتی بدو گفتند:
تو که شیفته این شیخی ، چرا زودتر بله نگفتی؟
عیال الهام الاشد السلیطه گفت:
وصفش راحت تر از وصلش باشد!
این از کرامات شیخ بودکه هیچکس یارای نگاه خیره بدو نداشت و هرکه خیره شد بوقت خندیدنش ازعذاب جهنم دور گشت که کفاره گناهان پس داده بود.

روزی بر آسد علی که از مفاخر طلاب بود وارد شد و دستش ببوسید.
آسدعلی نوازشش نمود و گفت : تو خودت نمره بیستی ، تو مث آدمی نیستی.
شیخ محمود ان میگفت:
ما عدالت پروریم نه عداوت بر خلق ، و از کراماتش اینکه عدالتش عین عداوت بود و عداوتش عین جنایت.

روزی پس از قتلش بخواب بزرگی آمد که بزرگ درجا سکته نمود.پس روزی دیگر
بر خواب عیال نازل شد و گفت:
بواسطه خنداندن جمله خلایق دهر ، از گناهانم بگذشتند و در فردوس برین واردم نمودم !بسه دیگه سوختم سوختم .....

Farhad Heyrani

شنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۸۵

سه‌شنبه، مرداد ۲۴، ۱۳۸۵

Der Iran

Sehr geehrte Damen und Herren,
nach den Massakern in Serbenitza (Jugoslawien)und Halabtscha (Irak) hat der Westen endlich reagiert, aber die unglaubliche Untätigkeit der westlichen Länder gegenüber dem Massaker an 8000 politischen Gefangenen im Iran 1988 hat dazu geführt ,dass danach die Missachtung der Menschenrechte ein untrennbarer Teil der täglichen Unterdrückung des islamischen Regimes geworden ist. Bisher sind 5000 der Hingerichteten namentlich bekannt.
Selbst Herr Montaseri, der damalige Vertreter von Khomeini hat in seinen Erinnerungen dieses beispiellose Verbrechen verurteilt.
Heute noch gibt es Hunderte von Überlebenden dieses Massakers im Iran und im Ausland! Aber all dieses hat nicht gereicht, um das islamische Regime wegen dieser Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.
Am 1998 hat die Iranischer Regierung dieStudentenwohnheime brutal überfallen. Die Repressionen gegenüber den Aktivisten, die fürihre Grundrechte nach Freiheit, bleiben unvergessen .
Und noch immer laufen die Drahtzieher und Auftraggeberdieses Verbrechens unter dem Schutz der Islamischen Diktatur im Iran frei herum.
Und noch immer befinden viele Studenten unter schwersten Bedingungen in der Haft. Und noch immer werden zig Iranische Studenten vermisst. Niemand weiß , ob sie hinter Gitter sind ,tot oder geflüchtet. Für den heutigen Tag hat die Islamische Republik jede Art von Demonstration und Veranstaltung im Iran verboten.

Dieses Terrorregime, hat Tausende Politiker ,Studenten , Rechtanwälte und freiheitsliebenden Journalisten im eigenen Land inhaftiert, erschossen, oder Massakriert und mehr als 360 Politiker im Ausland terrorisiert.
Sie beschränken ihr Terrorregime nicht nur auf den Iran sondern bedrohen die ganze Welt.Um Ihre Sicherheit im Westen zu gewährleisten sollten Sie unbedingt die iranische Freiheitsliebenden dauerhaft unterstützen.
Leider weiß auch das islamische Regime des Iran, dass für Europäer bisher Wirtschaftsverträge wichtiger waren als die Einhaltung der Menschenrechte. Trotz all Ihrer Warnungen haben sie wieder mit der Urananreicherung begonnen.
Wie Sie jeden Tag in den Medien sehen und hören können, haben die brutalen terroristischen Attentate inzwischen auch Europa erreicht. Im Iran, unserer Heimat, regiert eine ganz offensichtlich terroristisches Regime, das keinen Hehl daraus macht ,dass es Terror für ein legales Mittel der Macht hält.
Wenn Sie die kriegerische Auseinandersetzungen dieses Regimes für falsch halten und die Existenz dieses größten terroristischen Regimes der Welt als eine Gefährdung Ihrer Sicherheit ansehen, dann sollten Sie Ihre Politiker auffordern die Freiheitskämpfer im Iran zu unterstützen, damit dieser Terrorregime friedlich durch freiheitsliebende Kräfte ersetzt wird. Wenn das iranische Volk sich der Unterstützung westlicherLänder sicher ist, wird es dieses Terrorregime entmachten können.
Verlangen Sie von den Politikern in Ihrem eigenen Interesse zu handeln, statt kurzfristige Vorteile aus wirtschaftlichen Beziehungen mit dem Mullah-Regime zu fördern. Machen Sie auf die Langzeitgefahr, die von der Existenz dieses Terrorregimes ausgeht, aufmerksam und denken Sie auch an Ihre Sicherheit.
Fordern Sie Ihre Politiker auf ,dass sie von diesem Regime Taten verlangen statt leerer Worte! Ich bitte somit, alle freiheitsliebenden deutschen Mitbürger zur Solidarität mit dem Iranischen Volk für ihren friedlichen Kampf für Freiheit und Demokratie im Iran.Ich fordere Druck auf der deutschen Bundesregierung auszuüben, damit sie endlich aufhört mit diesem Terrorregime auf lange Basis lukrative Geschäfte zu führen.Ich fordere die Abschaffung der Islamischen Republik im Iran.Im Iran gibt es keine freie Presse mehr .Internet Seiten sind gefiltert.
Die einzige Möglichkeit das ich auch nutze, ist das dass per Webblog das Volk zuinformieren und auf zu wachen, weil Webblog eine ganz neue Technologie und unerreichbar ist.
Tun Sie etwas, auch wenn Sie dabei an Ihre eigene Sicherheit denken, um dem größten Terrorregime der Welt, dem Iranregime Einhalt zu gebieten.
Unterstützen Sie iranische Freiheitskämpfer. Das wäre nicht nur die Rettung eines mutigen Freiheitskämpfers und ein Schritt in Richtung Freiheit und Demokratie in einem Land, in dem das größte Terrorregime der Welt regiert, sondern das würde auch die Rückkehr des verlorenen Glaubens vieler an Ihren ernsten Willen und IhrBekenntnis zu Freiheit und Demokratie bedeuten

Farhad Heyrani

یکشنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۸۵

سایت پرشین بلاگ یا وزارت اطلاعات !

مدتها پیش خسن آقا اعلام کرد سایت پرشین بلاگ وابسته به
وزارت اطلاعات است. راستش من باور نکردم.
اما چند وقتی هست که این سایت بازی جالبی را با من شروع کرده!
اول اینکه وبلاگ من در این سایت در ایران فیلتر شده اما پرشین بلاگ وبلاگم را فعال نگه داشته،.
تا اینجا زیاد موضوع غیر عادی نیست
ولی چند نوبت است که عکسی از خامنه ای را در وبلاگم در پرشین
بلاگ می گذارم و می بینم که این سایت آن پست را حذف میکند !!!
و جالب اینکه فقط همان پست را حذف می کند اما کرکره وبلاگم را پائین نمی کشد !!
بهرحال من این را گفتم تا دوستانی که در این سایت وبلاگی دارند بیشتر مراقب باشند.

شنبه، مرداد ۱۴، ۱۳۸۵

برنامه نماز جمعه کرج

ستاد برگزاری نمازجمعه کرج برنامه های خود را اعلام کرد:
این هفته :
کنسرت برادر بهادری خواننده پاپ محبوب کشور.
هفته آینده و به درخواست خیل عظیم امت حزب اله :
استریپ تیز خواهر هدیه تهرانی هنرمند ارزنده کشور.
هفته بعدترش :
نمایش دوربین مخفی از حجره های حوزه علمیه (تدریس اصول خودکفائی ! برای برادران مجرد)
////////////////
لینک فوق را از قلم دزدیدم!

سه‌شنبه، مرداد ۱۰، ۱۳۸۵

همه ما بی شرفیم!

روزی که انسان بر کره زمین پا نهاد ، تصمیم بر آن داشت تا همه پهنه ی این کره خاکی را
فتح کند. زاد و ولد کرد و پراکنده شد و سکنی گزید ، اما شهوت فتح ارضا نشد.
سپس بنا بر آن گذاشت تا منابع و ذخایر زمین را صرف خوشی خود کند ، این بکرد ، اما،
عطش آرزوهایش ، سیراب نشد.
تجارب در حیف ومیل و غارت حاصل شد ، اما ، راضی نشد.
پس بنا بر فتح تنها فتح نشده زمین نهاد ، انسانها . و بنا بر همان سیاق سابق ، دست به
نابودی خود زد ، اینبار کشتار .
ابتدا نبرد مرد با مرد ، سپس سپاه با سپاه ، و اندکی بعد خلق با خلق و امروز شاهد نوع
دیگری هستیم :
ستیز نامرد با کودک!
ای دیوان ، ای پلیدان ، ای که از شما ست حتی شیطان نیز مبرا !
چه لذتی ست شما را از کشتار طفلان و شیرخواران
ای شرافت خاموش انسانها ، سکوت به معنای نبود است !
کاش به تعداد کودکان قربانی و معلول این جنگ ، از میان فرزندان ما یکی مبتلا می شد
تا ببینیم باز هم دهانها بسته می ماند ؟

ای جنگجویان بی شرف !
ما انسانهای خاموش را در بی شرفی خود شریک بدانید!
========
بی انصافی ست اگر در این میان از ستمگری آخوندها و قتل زندانیان سیاسی دست بسته
یادی نکنیم ، امثال محمودی و دیگرانی که حتی نامشان در جایی ذکر نمیشود.
=======
کاش کشتی وبلاگ نویسی را نیز ناخدایی می بود که اهم از مهم را تمیز می داد.دست مریزاد!
Free counter and web stats