000

دوشنبه، دی ۱۱، ۱۳۹۱

بیستمین سالگرد تاسیس تلویزیون ایرانیان برلین و بررسی مشکلات ادامه کار

تلویزیون ایرانیان برلین :
گفتگو با مدیر و موسس تلویزیون ایرانیان برلین در مورد مشکلات و موانع تداوم کار .
تلویزیون ایرانیان برلین  تنها رسانه فارسی زبان برلین ست که با وجود مشکلات عدیده به فعالیت خود ادامه می دهد. این رسانه بدلیل تاکید بر نشر  اخبار و افکار  و عدم حمایت از عقاید مذهبی یا احزاب سیاسی خاص ، مورد حمایت مالی هیچ گروه یا حزبی قرار ندارد و حتی برخلاف عرف معمول ، از کمک های مالی دولتی نیز برخوردار نیست !
دوشنبه، دی ۰۴، ۱۳۹۱

وجه تشابه رهبران دینی و جادوگران دوران قدیم !

دوستانی که لطف کرده و مطالب این وبلاگ را دنبال میکنند ، شاید بیاد داشته باشند که
بارها ادیان را همچون احزاب سیاسی دانسته ام فقط با این تفاوت که پیروان ادیان حق
انتخاب ندارند!
امروز سعی میکنم از تشابه روحانیون به معنای عام یعنی افرادی که از بدو تشکیل جوامع
بشری همواره سعی در اثبات ارتباط ویژه با نیرویی برتر را داشته اند ، سخن گویم.

با تشکیل کانونهای (گروهی ، اجتماعی ) انسانها که امروزه جامعه مینامیم ، اولین دهکده های
 قومی بوجود آمد .
ترس از حیوانات وحشی ، بلایای طبیعی ، تجاوز همسایگان و تهیه غذا ، انسانها را مجبور به
همزیستی در کنار یکدیگر نمود ، کسانی که بواسطه قرابتهای نسبی و سببی میتوانستند
در کنار هم اهداف واحدی را دنبال کنند.

پس از آن و برای گریز از ترس ناشی از جهل و نیز کنترل افراد قبائل ، ناگزیر دست
بدامان آنی شدند که مترصد فرصتی بود برای کسب قدرت ، و این ممکن نبود مگر با
ادعای ویژگیهایی ممتاز.
همین اعتنا و نیاز کافی بود تا افراد هوشمند با ادعای ارتباط با نیروی برتر( که زمانی
آسمانی و گاه زمینی معرفی می شد )بتوانند با اشاعه خرافات ، کنترل مردم را بدست
گیرند و مخالفان را با تهمت خروج از باورها و یا نفوذ شیاطین در وجودشان ، قربانی
امیال و اهداف خود کنند.

سخن به درازا نمی کشم که این مبحث نیاز به بحثی کارشناسانه و عمیق دارد ، قصدم
تنها به بیان شباهتها و تفاوتهای این قشر متفاوت از دیگران است.
گروهی که در ایام قدیم جادوگر و سپس  روحانی نامیده شده اند ، خود را  واسطه خالق و مخلوق 
معرفی کرده و همواره مردم را از عاقبت انکار و سرپیچی از دستورات خودساخته ،
برحذر داشته اند.

جالب است که در تاریخ میبینیم اکثر قریب به اتفاق روحانیون همیشه در خدمت قدرتهای
سیاسی و برای اداره و کنترل نیروی ملتها بوده اند.

1. تمامی روحانیون ، اعم از جادوگران و رهبران مذهبی ، لباس و آرایش ویژه ای
داشته اند تا از مردم عادی متمایز باشند.
2. تمامی آنان خود را در ارتباط با نیروی الهی ( برتر ) نامیده اند.
3.همه ی رهبران مذهبی خود را نه از جنس مردم ، که بدلیل ارتباط با نیروی برتر ، بگونه ای
خود را جلوه داده اند که گویی چیزهایی میدانند که مردم عادی قادر به فهم و نیستند و
الزامامیبایست از آنان پیروی کنند.
4. تمامی جادوگران (و ملایان) مدعی قوانینی ابداعی بوده اند و تخطی از آنها را مستوجب
کیفری سخت از جانب خود و خدایشان دانسته اند.
5.همه ی رهبران دینی ( و جادوگران ) خود قانونگذار ، مفسر و نیز مجری قوانین ابداعی
بوده اند و درک مردم را پائین تر آنی دانسته اند که بتوانند در تغییر یا تعدیل و حتی تفسیر
قانون دخالت نمایند.
6. هر جادوگر ( روحانی) مذهب و آئین خود را حق و دیگران را باطل اعلام نموده ، به
عبارت دیگر حق را تماما در تملک خویش دانسته و به فرض اعلام صحت آئین پیشین
مدعی بوده که امروز آن آئین کارآئی گذشته را نداشته و آنچه از آن باقی مانده ، همانی نیست
که میبایست باشد !
7.همه ی رهبران مذهبی ، دین را فراملیتی اعلام نموده اند تا بتوانند مجوز لشکرکشی و فتح
سرزمینهای دیگر را بدست آورند . هرچند همه ی آنها وابستگی تمام به جامعه خود داشته اند
و مردم خود را بهتر از دیگران تصور میکرده اند ، و صدالبته همانند رویه آنان زندگی کرده
و لباس پوشیده ... و محدوده تصورات و ایده آل هایشان کاملا وابسته به مردم عصر خود بوده

البته بدیهی ست که نبوغ و هوش این افراد بیش از مردم عادی بایستی باشد اما از جهت خواسته ها
و اهداف یا به تعبیر رساتر ، بهشت موعود ، نگاهشان بیش از مردم زمانشان نبوده ،
بد نیست به بهشت مسلمانان سری بزنیم تا بر وفق آرزوی اعراب آنروز ، سرزمینی پر از
درختان بارور ، چشمه های جوشان و جاری ، حوریان سیه پشم و پسرکان دلربا را بیابیم
و یا بهشت عیسی که در آنجا مردم از امنیت ، آسایش برخوردار هستند و بیماری هیچگاه
سراغی از آنان نمیگیرد ، که همه دقیقا بازگو کننده نیازهای مردم معاصر پیامبر خودشان است

8.تمامی جادوگران و روحانیون ، پیروان خود را صرفا مقلد خواسته اند تا در هرشرایطی
آماده جانبازی باشند ، نمونه ارائه قربانی به پیشگاه خدایان در اعصار گذشته که تمامی
قربانیان از زیباترین و بهترین افراد انتخاب می شده اند و امروز شهدای ادیان را همیشه
صادق ترین و مخلص ترین جوانان تشکیل میدهند.

9. خرافات از الزامات بدیهی تمامی مذاهب است که بشر تاکنون تجربه نموده ، اعتقاد به
مظاهر و آیات و نشانه های نیروی برتر ، همیشه جایگاهی مقدس نزد پیروان داشته ، چه این
نشانه درخت باشد و چه چاه و تمثیل و تشبیه ، ایجاد و ترویج این نشانه ها ، همواره عاملی
موفق بوده برای کنترل نیروی قهر مردم و انحراف ذهن آنان از انتقاد از مسئولین

10. تمامی مذاهب و آئین ها شرایط سخت را به جبر و خواست خالقی حواله میدهند که در
توصیفش همواره از شفقت و مهربانی سخن میگویند.
این مورد هم مانند قبلی دریچه ای اطمینان بخش رهبران سیاسی از تعهدات خود بگریزند
و پاسخگو نباشند.

....

موارد عدیده است اما آنچه باید درس گرفت این است که به فرض وجود خالقی و آئینی ، آیا
نباید پذیرفت که حقانیت و حقیقت طلبی میبایست از الزامات وجود چنین خالقی باشد؟
در صورت پاسخ منفی بدیهی ست که خالق خودبخود نفی میشود و در صورت قبول
فرض ، باید بپذیریم اگر بنا را بر پیروی خرد انسانی و منطق و واقعیت گرایی
و حق جویی بگذاریم ، نهایتا به راه همان خالق خواهیم رسید که او را بایستی در
این مسیر یافت.
پس چگونه است که مردم مومن ، خردسیتز شده اند و با خرافات بهتر مدارا میکنند؟
باید امیدوار بود به انقلابی دیگر اما از نوع فرهنگی و اعتقادی !

مرد های بی مغز _ به مناسبت کریسمس

این روزها ، ایام هدیه دادن ست ،اما گاه اهدای هدیه بدترین دشنام هاست :
 من متنفرم از مردانی که حتی بر ای تعریف از همسر خود  ( بمنظور قدردانی یا ابراز محبت و عشق خود ) بدترین و بزرگترین اهانتها را در حق بانوی خود روا می دارند.
نمونه هایی از این جنس ( بخوانید ناجنس ) مردان را مثال میزنم.
من متنفرم از مردانی که :
1. ...... برای تعریف از همسر خود ، از صبوری و گذشت آنها در قبال بدخلقی ها و عصبانیت خود می گویند . زنان آنها هرچه باشند ، زن نیستند که یک زن چنان شخصیت قوی دارد که اجازه نمی دهد حتی مردش بر او بتازد .
2. ... در تمجید از همسر خود ، از حرف شنوی و گوش به فرمان بودن زن خود حکایت ها نقل می کنند !
3. ... برای تولد همسر خود ، وسایل آشپزخانه و یا وسایل منزل می خرند تا بانوی خود را شاد کنند ! 
4..... برای تولد همسر خود ( و یا بمناسبت های مختلف مثل روز زن ) ، به همسر خود پول می دهند تا هرچه می خواهد بخرد !
( معمولا چنین روش هایی را برای دوست دختر بکار می برند تا در قبال آن به خواسته های مشروع و نامشروع مرد تن دهد ! )
5. ... در جمع به شوخی همسر خود را ضایع می کنند .
6. .... در جمع ، تصمیم همسر خود را وتو می کنند تا نشان دهند مرد خانه کیست !
7. ..... همسرشان باید برای خرید خانه از او اجازه بگیرد .
8. ..... هنگام راه رفتن ، جلو تر از هسر خود گام بر می دارند .
9. .... هنگام ورود به محلی ، جلوتر از همسر خود از در عبور می کنند !
10. ..... گفتن کلمات عاشقانه را کسر شان خود می دانند .
11. ..... در جمع و حتی جلوی بچه ها ی خود ، از بوسیدن همسر خود خودداری می کنند .
12. ..... با همسر خود با تحکم و تهدید صحبت می کنند .
13. ..... بجای نام همسر خود از واژه هایی دیگر استفاده می کنند ( مادر بچه ها ، آشپزخانه ، نام پسر خانواده ! .... ) .
14. ..... از دستپخت همسر خود ایراد می گیرند .
15. ..... غیرت خود را برتر از آزادی همسر خود می شمارند ( و مانع از حضور همسر خو.د در اجتماع و جمع می شوند مبادا کسی به او مثلا متلکی بگوید )  
16. .... غیرت خود را به معنی تهدید و تحدید آزادی حقه زن خود می دانند ( غیرت خود را قفس همسر خود می کنند ) .
17. ..... موافق چند همسری هستند .
18. ..... برای کودکانشان بیش از پدر و همراه و همبازی بودن ، حکمران مقتدری هستند که کودکان باید از او حساب برند !
19. ..... بزرگترین وظیفه پدری را ، نه همبازی بودن با کودکان ، که خرید اسباب بازیها می دانند .
20. .... بجای پارک بازی ، کودکان خود را به مهمانی هایی می برند که خود از حضور در آنها لذت می برند و منتش را بر سر کودکان می گذارند ( بردمتون شمال ، بردمتون خونه فلانی تا با بچه هاش بازی کنید ... ) .

متنفرم از زنانی که .....
دروغ چرا ، تا قبر آآآآ ، من به قول پدرم ، همه خانم ها را دوست دارم ، فکر می کنم  نتیجه نداشتن خواهر و کمبود مهر خواهری ست !

چهارشنبه، آذر ۲۹، ۱۳۹۱

هزار حرف نگفته

گاه یک عکس بیش از کلمات حرف برای گفتن دارد


Free counter and web stats