000

چهارشنبه، خرداد ۱۹، ۱۳۹۵

محمد علی نجس بود یا رییس خبرگزاری ایرنا !

در سال 1372 ، محمد علی کلی در سفری به ایران از مراکز دیدنی جمهوری اسلامی (!) دیدن کرد ، مراکزی مثل آرامگاه خمینی ، مجلس شوای اسلامی و البته خبرگزاری ایرنا که معلوم نیست به چه دلیلی دیدار از آنجا در لیست زیارتگاهی وی قرار داده شده بود !
 قیافه بهت زده محد علی نشان از حال او داشت اما نکته ای که از دید پنهان مانده ، دستمالی ست که در هنگام دست دادن قهرمان جهان با رییس خبرگزاری ایرنا ، حایل بین تماس مستقیم دو دست شده بود.
معلوم نیست این دستمال از سوی محمد علی بکار گرفته شده بود یا نماینده خبری جمهوری اسلامی !
Free counter and web stats