000

دوشنبه، آبان ۰۱، ۱۳۸۵

امروز که محتاج توییم ، جای تو خالیست!

هفتم آبانماه مصادف با 29 اکتبر ، روز کوروش کبیر گرامی باد
پدر عزیز ، سلام
شرمی ست مرا که از حال و روز مردمانت بگویم،

ما را ببخش ، امانت دار خوبی نبودیم!

تو آبروی ما بودی و ما آبروی تو بردیم!

پدر
سقفی که تو برایمان ساختی تا پس از تو سایبانمان باشد،بر سرمان خراب کردند.
برخیز و بیا که مردمانت را به جرم ایران اندیشی و ایران دوستی ، تازیانه میزنند.

پدر
تو را که نامت در هر کتاب مقدسی ،مقدس نام گرفته بی نشان میخوانند و خود را که دست
پرورده ی شیاطینند، جانشین خدا!
حکامی که تخت تو را غصب نموده اند ، رحمی که تو بر خصم روا میداشتی ، از ما دریغ میکنند.
احکامی که تو برای آسایش ملل صادر نمودی را بر ما حرام میدارند تا با تمدن در ستیز افتند.

پدر
تو گفتی هرگز به کشوری که مردمش تو را نخواهند نمیروی ،اما اینان ، مردم تو را لایق
انتخاب حکومت نمیدانند تا حکمروا باشند.

پدر
بیا و ببین دخترانی که تو به راستگویی و امانت ، رشادت و صداقت پرورده بودی، امروز
بزم شیوخ آباد میکنند.
سربازان رشیدت که نامشان رعشه بر دل عدو می انداخت ،بجای سپر حفاظت از منشورت،
افیون بدست گرفته اند تا از حال و روز امروز خود بی خبر افتند.

پدر
آستیاژ بار دیگر سر برآورده ، حکم به کشتار کودکان میدهد،
بیا و بار دیگر مدافع کودکان باش
!

پدر
ریشوهای بی ریشه ، تیشه بر ریشه هویت ما می زنند ،
تو گفتی هرکس آزاد است تا هر دین و مرامی را که میخواهد بپذیرد و امروز ما را ملزم به
پرستش خود میکنند.
تو گفتی رسم برده داری باید از جهان محو شود و ما را برده امیال خود ساخته اند.

پدر،

امروز که محتاج توییم ، جای تو خالیست!
-----------------------

یکشنبه، مهر ۳۰، ۱۳۸۵آخوند اولی: میگند یارو توپش پره ، تو چیزی دیدی؟
آخوند دومی:نه بابا ، هرچند سفت گرفته اما چیزی تو چنتش نیست.
عکس از اطلاعات نت سرقت شده.
Farhad Heyrani

جمعه، مهر ۲۸، ۱۳۸۵

Free counter and web stats