000

دوشنبه، مهر ۰۶، ۱۳۸۸

طبق قانون اساسی : ایران بدست اجنبی !

باور کردنی نیست ولی حقیقت دارد !
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ( نمی توانم نام مقدس ایران را در کنار جمهوری اسلامی ذکر کنم !) بجز رییس جمهور و پرسنل ارتش و نیروی انتظامی ، هیچ ضرورتی برای ایرانی بودن رهبر ، نمایندگان مسجد ( مجلس ) شورای اسلامی ، اعضای شورای نگهبان ، اعضای شورای خبرگان رهبری ، وزرا ی دولت ، رییس قوه قضاییه ... درنظر گرفته نشده !
این قانون به شکل فعلی مبین این نکته است که افراد خارجی می توانند رهبری حکومتی که بر ایران حاکم است را در دست گیرند ! همچنین خارجی ها حتی بدون تابعیت ایرانی می توانند عضو مسجد ( مجلس ) شورای اسلامی شوند و قوانین را بدلخواه خود ( پس از تایید شورای نگهبانی که اعضای آن هم می توانند خارجی باشند ) تعیین و تصویب نمایند و جهت اجرا به دولتی دهند که تنها رییس آن بایستی ایرانی باشد !
بد نیست نگاهی به قانون اساسی ایران بیندازیم :
1. رهبر
اصل 5 قانون اساسی : در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.
می بینیم که هیچ قید و ضرورتی برای ایرانی بودن حاکم بر ایران ذکر نشده !
اصل 109 قانون اساسی شرایط و صفات رهبری :
الف : صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
ب: عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
ج:بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
نکته : رهبری برای امامت امت اسلام و نه ملت ایران برگزیده می شود !
شاید تصور کنید که رهبر چون از طرف شورای خبرگان رهبری انتخاب می شود ( اصل 107 ) و اعضای چنین شورایی ایرانی بایستی باشند ، پس آنها به ایرانی بودن رهبر توجه خواهند کرد ، اما سخت در اشتباهید چون هیچ الزامی به ایرانی بودن اعضای شورای رهبری وجود ندارد :

2. خبرگان منتخب مردم، باید دارای شرایط زیر باشند :

الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى؛
ب) اجتهاد در حدّى كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولىّ‏فقيه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد؛
ج) بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز؛
د) معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران؛
ه) نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعى.

اصل 108 قانون اساسی : قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

حال تصور کنید شورای خبرگان رهبری با حضور تعداد زیادی غیر ایرانی تشکیل شود و رهبری غیر ایرانی برگزینند ، با توجه به اینکه این شورا اختیار دارد تا قوانین مربوط به خود را بدلخواه وبدون نظارت ارگانی به تصویب برساند ، می تواند حتی التزام به نظام جمهوری اسلامی را هم از شروط انتخاب اعضا حذف کند . توجه به این نکته ضروری ست که شرایط اعضای خبرگان رهبری در قانون اساسی درج نشده و بهمین جهت برای تغییر آن نیازی به همه پرسی نخواهد بود ضمن اینکه در قانون اساسی فقط به این نکته اشاره شده که پس از تشکیل این شورا ، اعضای آن حق خواهند داشت قوانین ( مربوط به خود ) را به دلخواه خود تعیین و تصویب نمایند ( بدون ذکر مرجعی برای کنترل آنها ) .

3. رییس قوه قضاییه
اصل 157 : به منظور انجام مسوولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.

و البته واضح است که در این مورد هم به ایرانی بودن رییس قوه قضاییه توجهی نشده است !

4. مسجد (مجلس ) شورای اسلامی
اصل 62 قانون اساسی : مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

شرایط داوطلبان نمایندگی طبق قانون
شرایط هفت گانه داوطلبان که بایستی از سوی شورای نگهبان تایید شوند :
الف :داشتن سلامت جسمانی در حد نعمت بینایی، شنوایی و گویایی
ب: عدم سوء پیشینه و محکومیت قضایی
ج: عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه
د : داشتن حداقل ۳۰ سال کامل سن
ه : داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن (بنا بر یک تبصره افراد دارای مدرک کارشناسی که سابقه پنج سال کار در حد کارشناسی را داشته باشند نیز مجاز به ثبت نام هستند.)
و : اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن
ز : اعتقاد و التزام عملی به اسلام و اصل مترقی ( ! ) ولایت مطلقه فقیه

5. وزرای کابینه
اصل 133 : وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

در تقریبا تمامی موارد ذکر شده هیچ الزامی به ایرانی بودن افراد و مسئولین نیست و تنها التزام آنها به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران خواستار شده . در حالیکه با این قوانین هر فرد خارجی می تواند به صرف (ادعای ) التزام به قانون اساسی یا نظام جمهوری اسلامی بعنوان حاکم بر سرنوشت ملت ایران تعیین گردد و البته عشق و علاقه خود به وطنش را هم حفظ نماید . تنها رییس جمهور است که باید ایرانی باشد و ...
البته این پایان ماجرا نیست !
جالب است در مواردی که باید خون داد و کشته شد ، الزام به ایرانی بودن افراد در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته :
اصل 145 : هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود !
و البته صحیح هم همین است ( از دید مسئولین حکومت ولایت فقیه ) : باید برای مردم ایران هم نقشی در نظر گرفت و چه بهتر که اینان جان دهند و کشته شوند تا آنان به مقاصد پلید خود رسند !

نکته مهمی که از دل قانون اساسی بر می آید این است که گویا این قانون نه برای ایران که برای اهدافی تجاوز گرانه و تسلط بر تمامی سرزمینهای دنیا نوشته شده .
اصل 2 قانون اساسی : حاکمیت از آن خداست .
صرفنظر از ورود به بحث ادیان و اثبات یا رد صحت آنها ، تنها به این نکته اشاره می شود با توجه به تفاسیر و برداشتهای متعدد و غیر قابل شماری که از خدا و دین اسلام وجود دارد ، ذکر انحصار حاکمیت به خدا (طبق آیین تیشع ) ، مسلما دست حاکمان را باز می گذارد تا با نسبت دادن اعتقادات خود به خدا وتفسیر به رای خود از قوانین منتسب به الله ، نظرات خود را بر مردم تحمیل کنند .
درصورتی که اگر حاکمیت بر کشور از آن ملت باشد ، هیچ فردی ولو با تکیه بر اندیشه هایی که به خدا و دین نسبت می دهد قادر نخواهد بود بر ملت اجحاف نماید یا حقوق حقه آنان را نادیده انگارد .
قانون اساسی جمهوری اسلامی آشکارا تصورات و اوهامات مسئولین را مبنی بر تلاش جهت سلطه بر جهان ( آنهم با هزینه از جان و مال و آبروی ملت و خاک مقدس ایران ) نمایان می سازد .

راستی از انرژی هسته ای و موشک های دوربرد چه خبر ؟!

--------------------------------
پ . ن . :
لازم میدانم از آقای پرویز دستمالچی که ( در گفت و گو با تلویزیون ایرانیان ) به عدم الزام ایرانی بودن اعضای شورای رهبری در قانون اساسی اشاره نموده بود تشکر کنم ، همین نکته ذهن مرا نسبت به ایرانی بودن مقامات از دید قانون اساسی حساس نمود .

جمعه، مهر ۰۳، ۱۳۸۸

5 سال ناله احمدی نژاد

انگار محمود احمدی نژاد از 5 سال پیش که توسط باند رهبری بعنوان رییس دولت حکومت اسلامی برگزیده شده ، نذر کرده بود هر سال به زیارت ( نه خانه خدا که ) صحن سازمان ملل برود .
در این 5 سال هربار در سخنرانی خود به مسئولین سازمانهای جهانی و دولتمردان کشورهای مختلف اعلام نموده که وی طرح هایی برای رفع تنش در سیاست بین المللی و رفع مشکلات اقتصادی جهان در آستین دارد .
اما آرزوی یک دعوت یا حتی پرسشی ساده به دل این نگون بخت مانده .
جالب است که رییس دولت کودتا تقریبا در سخنان خود ، چه در مصاحبه های داخلی یا خارجی و چه در زمان سفر به کشورهای دیگر نیز این تقاضا را تکرار کرده . در چند نوبت هم اقدام به ارسال نامه به سران برخی کشورها نموده شاید فرجی حاصل شود ، اما چه سود که پس از گذشت 5 سال ، هنوز او را جدی نمی گیرند !

به امید روز بیعت با خامنه ای به سبک خامنه ای !

مریم : مامور در حال تجاوز می گفت دارم رایت را پس میدهم !
اگر شیوه خامنه ای این است ، پس به امید روزی که مردم با همین شیوه با خامنه ای ( را ) بیعت کنند !

چهارشنبه، مهر ۰۱، ۱۳۸۸

احمدی نژاد : دولت بنده بی لیاقت است !

احمدی نژاد در مصاحبه ای ( در نیویورک ) در مورد قتل معترضان به انتخابات گفته :
" مقصر اصلی برخی سیاسیون هستند و من از دستگاه قضائی خواسته‌ام این موضوع را پی‌گیری کند.
احمدی‌نژاد تاکید کرد : متاسفانه حدود سی نفر در این حوادث کشته شدند .
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دولت وی در کشته شدن این افراد نقش داشته است، گفت: در شرایط آشوب اینگونه موارد بروز می‌کند که دولت ایران در بروز آن نقشی نداشته است ،برخی دولت‌های غربی در این حوادث نقش بارزی داشتند که البته در آن عده‌ای از طرفداران دولت و رهگذران نیز کشته شدند و ما تلاش می‌کنیم راه‌های دخالت بیگانگان را ببندیم تا چنین حوادثی تکرار نشود."

نکات قابل توجه :
1. رییس دولت کودتا اعتراف نموده دولتش قادر به حفظ امنیت شهروندان ایرانی نیست و مسئولیتی در قبال آن بعهده نمی گیرد.
2. چنانچه احمدی نژاد واقعا به حرفهایش اعتقاد داشته باشد بایستی از خود بپرسد این چه دولتی ست که بیگانگان در روز روشن قادرند مردم را جهت اعتراض به حکومت به خیابانها بکشانند .
3. رییس منتخب رهبر ، اعتراف نموده 30 نفر از مردم در جریانات پس از انتخابات کشته شده اند ، در حالی که مقامات حکومتی یا قتل مردم را بکلی انکار کرده و یا نهایتا به کشتن تنها 9 نفر اشاره نموده بودند .
4. وی سیاسیون را عامل قتل مردم قلمداد کرده . یعنی دعوت به اعتراض را نشانه فرمان تیر می داند و از شلیک گلوله و شکنجه منجر به فوت مردم توسط قاتلین و ماموران حکومت سخنی نمی گوید !
5. وی اقرار نموده که شرایط فعلی کشور ، شرایط آشوب است !
6. جالبترین قسمت آنجاست که وی کشته شدگان را " رهگذران و طرفداران دولت " می خواند !
یعنی انتظار دارد مردم دنیا باور کنند که در ایران مردمی به کودتای انتخاباتی اعتراض می کنند و در این میان رهگذران کشته می شوند و نه معترضان!
در مصاحبه ای دیگر از وی در مورد ندا آقا سلطان سوال شد که رییس دولت کودتا عکس مروه الشربینی را نشان داد و گفت این زن در آلمان به جرم محجبه بودن کشته شده !
منتخب باند رهبری گویا تصور می کند مردم دنیا مجبورند هر آنچه وی می گوید بپذیرند ، کاش خبرنگار به او یادآور می شد که قاتل مروه الشربینی معتقد به همان ایدئولوژی است که در آلمان ، هوادارانش به طرفداری از دولت ایشان شهره هستند !

یکشنبه، شهریور ۲۹، ۱۳۸۸

کاش پدرم مثل مادر او بود !

محسن روح الامینی یکی از شهدای جنبش سبز ست که در کهریزک به قتل رسیده . یکی از ویژگی هایی که او را از بقیه شهدا جدا می سازد ، وابستگی خانواده اش به حکومت اسلامی ست و از چنین خانواده ای به آزادگی رسیدن ، حقن شایسته تمجید و تقدیر است .
برای درک بهتر کافی ست به دیدار پدر محسن با رهبری توجه کنیم ، آنجا که به قول مسیح علی نژاد : " محسن روح الامینی با دهان شکسته از کهریزک روانه بهشت زهرا شد و پدرش با دهانی سالم راهی نشست مشترکی با رهبری شد تا در آنجا سخنرانی باشد که از مظلومیت مضاعف نظام شکوه کند و بگوید فتنه ای که در انتخابات اخیر به راه افتاده نظام را بیشتر مظلوم کرده است."

سایت تابناک متعلق به محسن رضایی در مصاحبه ای که با اولیا شهدای کهریزک داشته از قول پدر محسن روح الامینی می نویسد :
" بزرگترین مظلوم این روزهای، نظام جمهوری اسلامی است که باید در رفع مظلومیت آن کوشید."

امروز وقتی ویدیوی حضور مقتدر و با صلابت مادر شهید سهراب اعرابی را در راهپیمایی روز قدس دیدم به یاد شهدای کهریزک افتادم ، سهرابی شهید می شود و مادرش در مواجهه با اعضای شورای شهر آنچنان بر آنان می تازد که مسئولین جرات نمی کنند از عملکرد نظام دفاعی کنند و پدر شهیدی دیگر ، خونخواهی را به نظامی واگذار می کند که به قول همین (مثلا ) پدر ، مقامات بالای آن مسئول قتل جوانان در اردوگاه کهریزک بوده اند .
مسلما اگر محسن توان دیدار با پدر می داشت به او می گفت : کاش پدری همچون مادر سهراب می داشتم !

جمعه، شهریور ۲۷، ۱۳۸۸

تعابیر نوین در جمهوری اسلامی

احمدی نژاد در سخنانی بدیع فرموده : افراد کوته فکر در المپیک بدنبال کسب مدال هستند !
احتمالا از دید ایشان المپیک محلی ست برای خرید سوغاتی و تفریح مسئولانی که همراه ورزشکاران گزینش شده به سفرهای خارج از کشور می روند و صرف شرکت در این بازیهای جهانی برای جمهوری اسلامی کفایت می کند .
رییس دولت تقلب در ادامه سخنانش گفت : توقع من از جامعه ورزش بسیار بالاست ! ایشان در توضیح فرمایشات خود آورده : ما هر جا پافشاری کردیم و ایستادیم ، پیروز شدیم و ورزشکاران هم باید همین رویه را دنبال کنند !
ایشان البته نگفتند از جامعه ورزشی که توقع کسب مدال ندارند ، چه توقع بزرگی می توانند داشته باشند و ورزشکاران باید روی چه چیزی ایستادگی کنند تا آن هدف را بدست آورند !
جالب ترین قسمت سخنان رییس کابینه کودتا اینجاست :
" گرفتن مدال در المپیک ظاهر قضیه است و این مربوط به آدم های کوته فکر است که فکر می کنند حتما باید مدال هم کسب شود البته مدال های کسب شده از سوی ورزشکاران کشورمان در دوره آقای علی آبادی از ۹۵۰ به ۱۵۳۰ مدال رسیده است. "
من که متوجه منظور ایشان نشدم ، اگر کسب مدال نشانه کوته فکری ست ، پس چرا خودش نسبت به آمار مدالهای کسب شده توجه می کند . البته مطمئنا پروند این آمارها هم در وزارت خارجه موجود است !
اینکه در تمامی رویدادهای ورزشی دوران دولت کودتا ، نام ایران بعنوان کشوری شکست خورده اعلام می شود ، اهمیتی ندارد ... آب که از سر گذشت ، چه یک وجب و چه ...

رویکرد مقامات حکومت کودتا از اهداف شعارهای استراتژیک ! خود فقط منحصر به رییس دولت کودتا نیست . آقای احمدی مقدم ، فرمانده نیروی انتظامی نیز فرموده : روز قدس را سیاسی نکنید !

این فرمانده گویا فراموش نموده صرف برگزاری راهپیمایی روز قدس ، عملی کاملا سیاسی ست و اصولا ملتی که خود آزادی نداشته باشد ، حق ندارد آزادی دیگری را تقاضا کند .

اصولا مقامات جمهوری اسلامی از هر وسیله و فرصتی برای منظور دیگری بهره می برد ، در ایامی که همه برای زیارت کعبه به مکه می روند ، جمهوری اسلامی بجای عبادت ، سعی می کند در شهری که پیامبرش وقوع جنگ و درگیری را در آنجا حرام اعلام نموده ، تنش ایجاد نماید و با شعارهایی تحریک کننده بجای عبادت ، شیطنت کند .
در همین رابطه ، رییس جمهور منتخب رهبری در سازمان ملل دعای فرج می خواند و صحن سازمان ملل را به مسجد تبدیل می کند تا برای نمایندگان دولتهای و سیاستمداران روضه و دعای فرج بخواند و جالب است که به بقیه هم توصیه می کند تا نصایح او را اطاعت کرده و برای ظهور آقایش دعا کنند !

دنیا از این همه بدعت در تعابیر شگفت زده شده ، آیا حماقت را پایانی نیست ؟!

پنجشنبه، شهریور ۲۶، ۱۳۸۸

خامنه ای فریب داستان شاه را خورد !

خواندن متن زیر برای اطفال زیر 10 سال ممنوع است !

حتما شنیده اید که :
در کشوری پادشاهی بود و وزیری داشت بغایت ریاکار ( و البته پدر سوخته !) .مردم از ظلم شاه و پرداخت خراج سنگین به تنگ آمده بودند . شاه به وزیر گفت ، از میزان خراج کم کن تا شورش نکرده اند . وزیر گفت نه مردم زیر فشار باید باشند ولی نوع فشار را عوض میکنیم شاه گفت چه جوری وزیر گفت جلوی دروازه شهر مامورانی می گماریم تا مردم را به نوبت بگا ... یند تا فکر کاهش خراج از سر بیرون کنند .
شاه گفت ابله ، مردم قیام می کنند و دمار از روزگارمان درمی آورند .اما وزیر مهلتی خواست تا طرحش را اجرا نماید .
از فردا مردم به خط می شدند تا هر روز به نوبت ترتیب ما تحتشان داده شود . پس از زمانی چند ، مردم جهت اعتراض به دربار پادشاه رفتند و شاه وحشت زده پرسید چه می خواهید !
مردم آن دیار گفتند ، هیچ ، لطفا بر ما منت گذار و تعداد ماموران را بیشتر نما تا ما کمتر در صف در انتظار بایستیم !
یاران رهبر هم گویا این دوساتان را شنیده بودند و تصور می کردند هرچه بر مردم سخت تر گیرند ، رونق کارشان افزایش می یابد .
سالها هراراجیفی که خواستند گفتند و صدای اعتراض نشنیدند . بلاهت آلوده به وقاحت را فریاد زدند و تو دهنی نخوردند .
اگر ثبت در تاریخ نبود ، مسلما در دهه های نه چندان دور ، هیچ کس باور نخواهد کرد که روزگاری چنین زمامدارانی بر ایران حکومت کرده اند .
نگاهی به این مطالب که در گذشته در همین وبلاگ منتشر شده بیندازید ! باید هم این افسارگسیختگان چموشی کنند ولگدپرانی .
برای نمونه چند جمله ذکر می شود . بقیه را لطفا در اینجا بخوانید !

حائری شیرازی : همه نمازی که ما می خوانیم یکطرف و آمین رهبری هم یکطرف ! تابناک 18/1/1387
حائری شیرازی : اين پول اروپايي نهايت تورم را دارد بايد به آنچه خدا گفته برگرديم چرا كه دينار و درهم زكات را در پي دارد. (شبستان ، خبرگزاری تخصصی حوزه دین 1/9/87 )


امام جمعه مشهد : اگر بگوئید حاکمیت حق مردم است ، مشرک هستید.

مصباح یزدی :با ترس از خدا برکت کارها افزایش پیدا میکند و نیازی به برنامه ریزی نیست !
ایران وسیله است ، هدف اسلام است !
(لطفا دو جمله بعدی را با هم بخوانید و نتیجه گیری کنید : )
رویارویی با نخبگان ، مشکل زمان ظهور ( امام زمان ) است .
باید زمینه را برای ظهور حضرت مهدی فراهم کنید .

احمدی نژاد :
ایران قدرت اول جهان است !
مردم از شنیدن نام دموکراسی تهوع میگیرند.
دنیا به سرعت در حال احمدی نژادی شدن است !

احمد خاتمی ، امام جمعه موقت تهران : امروز یک نفر در زندانهای ما به جرم انتقاد و اشکال گرفتن حضور ندارد !

( در رابطه با مراسم چهارشنبه سوری و سیزده بدر ) :
مطهری : پدران ما احمق بودند

رجانیوز : مقایسه احمدی نژاد با سقراط ، ظلم به احمدی نژاد است!

آذری قمی : ولی فقیه تنها این نیست که صاحب اختیار بلامعارض در تصرف اموال و نفوس مردم باشد ، بلکه اراده او حتی در توحید ! و شرک ذات باریتعالی موثر است و می تواند توحید را تعطیل کند!19/4/68

سعید جلیلی ، دبیر فعلی شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی : ما حاضریم نام خلیج فارس را به خلیج دوستی تغییر دهیم. آنچه تحت عنوان خلیج دوستی مطرح شده یک شعار نیست بلکه نگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران است.
(10 دیماه 85 در دیدار با یوسف بن علوی عبداله ، وزیر خارجه عمان )

خزعلی : امیدواریم روزی عید غدیر جای نوروز را بگیرد و عید بزرگ ما شود !
آیتالله جوادی آملی: " دانشمندان فیزیک، شیمی، بارانشناسی و زمین شناسی بدون پسوند اسلامی نفهمند."
لاله افتخاری ، نماینده مجلس ( مسجد ) شورای اسلامی :" در سرزمین اسلامی نباید یک مریض زن بدست نامحرم ( پزشک ! ) مداوا شود " .

سه‌شنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۸۸

عجب خیره سری ست این بچه !

این احمدی نژاد دیگه داره شورش رو در میاره ، اصلا حرف هیچکس رو قبول نمیکنه . نه فقط حرف دوستانش که حتی حرف مقام معظم رهبری رو هم پشم حساب نمیکنه . حالا همه اینها به کنار این نیم وجبی ( محمود بالاجا ) مثل اینکه کم کم خودش هم باورش شده که کسی شده ، این بار دستور حاج منصور ارضی رو از یه گوش شنیده و از گوش دیگه بیرون کرده !

بینید کار این مملکت به کجا رسیده که یه مداح وراج که هر چیزی از دهنش بیرون میاد ( مثل اینجا ) به خورد مستمعینش میده ، به رییس جمهور رهبری در موردی دستوری داده بوده و حالا کلی شاکی ست که چرا اوامرش اطاعت نشده :

به گزارش جهان، حاج منصور ارضی در مراسم شب گذشته خود درباره انتصاب رحیمی گفته است که: من درباره چهار نفر با رئیس جمهور صحبت کرده و به وی تذکر داده بودم از جمله رحیمی، مشایی و کردان اما نمی دانم بر چه اساسی رئیس جمهور این افراد را منصوب می کند؟ انتصاب رحیمی بعد از مشایی برای ما ( ! ) قابل قبول نیست.
با توجه به مخالفت این مداح ، باید منتظر بود تا واکنش مجلس و رهبری را شاهد باشیم !
دولتی که با کودتا روی کار بیاد و با خشونت دوام بیاره ، معلومه که باید به هر کس و ناکس باج بده ، اون از حاج منصور ارضی و این هم از خبرگزاری فارس :
کمک ده میلیاردی دولت به مدیر خبرگزاری فارس

البته این مبلغ مستقیما به حساب شخصی جناب مدیرعامل واریز شده !

شنبه، شهریور ۲۱، ۱۳۸۸

چو از اول مادر دهر تو را زاد

هیات سه نفره قوه قضاییه اعلام کرد اسناد کروبی مبنی بر تجاوز جنسی به دستگیر شدگان وقایع پس از انتخابات در کهریزک " جعلی " ست !
همچنین یک فرمانده سپاه کشته شدن تعدادی را در کهریزک تایید نمود ، اما فرمانده پلیس تهران فرموده هیچ کس در کهریزک کشته نشده !
در حالی که کمیته حامیت از بازداشت شدگان کهریزک اسامی 72 نفر ( به قول خمینی به تعداد شهدای کربلا ! ) را با ذکر مشخصات در اختیار خبرگزاریها قرار داده ، سرلشکر جعفری ، فرمانده سپاه با چانه زنی بسیار فقط 9 نفر از کشته شدگان را قابل قبول می داند و بدون ذکر اسامی یا نشانی ( ! ) اعلام نموده 20 نفر بسیجی در این حوادث کشته شده اند .
از سویی ، فرهاد تجری، عضو کمیته ویژه مجلس برای رسیدگی به مسائل بازداشت‌شدگان اخیر، آمار کشته‌شدگان را ۳۰ نفر اعلام کرده بود.
وجود این همه تناقض در آمارهای ساختگی مسئولین دولتی بیانگر شتاب آنها در لوث نمودن جنایات صورت گرفته در کهریزک است .
انتخاب اژه ای ، علی خلفی و ابراهیم رییسی بعنوان اعضای هیات رسیدگی به جنایات صورت گرفته خود بیانگر تلاش رژیم برای کتمان حقایق بود . با توجه به سخنان خامنه ای در نماز جمعه منتظر بودیم تا بهانه ای برای دستگیری کروبی اعلام شود . باند حاکم بر جمهوری اسلامی بسیار تندرو ست ، کافی ست نگاهی به سوابق اژه ای بیندازیم و ببینیم که با وجود اعمال روش های خشونت آمیز و غیر انسانی توسط وی ، باز هم رییس جمهور منتخب باند رهبری او را بدلیل عدم قاطعیت در برابر مخالفان ، از وزارت اطلاعات اخراج نمود .

در حالی که جنازه سوخته ترانه موسوی که در تهران دستگیر اما جنازه سوخته اش در حوالی قزوین در حالی کشف شد که آثار تجاوز در آن هویدا بود و پیکر شکسته این دختر هنوز در گور آرام نگرفته ... و در حالی که جنازه سعیده پور آقایی که پس از تجاوز ، در اسید سوزانده شده و بی نام و نشان دفن گردیده ... ، در حالیکه پزشکان بسیاری از جراحی افرادی گزارش داده اند که بدلیل تعدد تجاوز دچار عفونت مقعدی گشته اند ... ، در حالی که بسیاری از روزنامه های معتبر دنیا با افرادی که مورد تجاوز قرار گرفته اند ، مصاحبه کرده اند ، این هیات سه نفره اعلام نمود که تمامی موارد اعلام شده ساختگی ست و خواستار مجازات افشا کنندگان وقایع شده اند !

حکایت می کنند فردی که می بایست مسیر خانه به محل کارش را پیاده طی کند ، در این راه دراز همیشه نیاز به آبریزگاه پیدا می نمود . نهایتا فکری به ذهن علیلش رسید ! به داروخانه ای رفت و پرسید : آقا ، شما خیار شور دارید ؟
مسئول داروخانه با تعجب گفت نه آقا اینجا داروخانه است ، ما خیار شور نداریم.
مرد هم گفت من می شا ...شم به داروخانه ای که خیار شور ندارد . ادراری نمود و راحت شد و رفت .
فردایش باز در همانجا به همان حال دچار شد و نزد مسئول داروخانه رفت و سوال دیروز را تکرار نمود .
داروخانه چی این بار گفت بله آقا ، خیار شور داریم .
مرد که دنبال بهانه بود باز فریاد زد که من می شا ... شم به این داروخانه که خیار شور میفروشد .
فردایی دیگر باز همانجا و همان حال و همان سوال .
داروخانه چی به او گفت : بالام جان ، تو چیکار داری به خیار شور ، بشا..ش و برو !

حالا حکایت باند کودتاست ، آقاجان شما چرا دنبال بهانه اید ، بگیرید و شکنجه کنید و تجاوز کنید و بسوزانید و بکشید . کسی از شما سوال نخواهد کرد که این رفتار شما غریب تر از تقلب در انتخابات و وقاحت در کتمان آن نیست !

دوستان یاری کنند و مصرع دوم این بیت را در وصف خامنه ای بسرایند :

چو از اول مادر دهر تو را زاد

................................

مثلا :

چو از اول مادر دهر تو را زاد

شیر نه از سینه که از ماتحت داد !


پنجشنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۸۸

ادای دین به سروش

زمانی که سروش در پاسخ به انتقاد دولت آبادی زبان به کنایه و توجیه گشود ، از او خواستم با یک عذرخواهی ساده ، زبان منتقدین به مسئولیتی که وی در شورای انقلاب فرهنگی داشت ، را ببندد.
امروز نامه سروش به خامنه ای را خواندم ، و باز دوباره خود را به او نزدیک احساس کردم . سروشی که همیشه دوستش داشتم ، بواسطه علاقه او به بحث و تحقیق و ابراز نظری صریح و روشنگرانه .
مسئله تایید یا تقبیح او نیست ، مهم این است که باب بحث باز باشد تا همه بتوانیم آرای یکدیگر را با صبوری بشنویم و با متانت نقد کنیم .
سروش در نامه ای که به خامنه ای نوشته ، از آنچه در گذشته از وی سر زده ، عذرخواهی نموده . کاش این شجاعت را همه می داشتیم تا با گذر از گذشته به آینده ای روشن روی کنیم .
سروش عزیز در خاتمه این نامه آورده :
" بارخدايا تو گواه باش، من که عمری درد دين داشته ام و درس دين داده ام. از بيداد اين نظام استبداد آئين برائت می جويم و اگر روزی به سهو و خطا اعانتی به ظالمان کرده ام از تو پوزش و آمرزش می طلبم."
درود بر تو ، من یک عذرخواهی به تو بدهکار شدم و اینجا آنرا ادا می کنم . امیدوارم همیشه سلامت باشی تا باب بحث باز بماند . امروز بیش از گذشته دوستت دارم ، هرچند هنوز آرای تو را قابل نقد می دانم اما سیاقت را بر سبیل منطق ، می ستایم .

چهارشنبه، شهریور ۱۸، ۱۳۸۸

گروگانگیری پیش از نماز جمعه خامنه ای

روزهای پرالتهابی بر مردم ایران می گذرد . در آستانه اقامه نماز جمعه این هفته توسط خامنه ای ، شاهد دستگیری بی رویه افراد شاخص و بستن دفاتر رسیدگی به جنایات رژیم هستیم . همه اینها نشان از بغرنجی شرایط و بیش از همه ترس حکومت از تداوم اعتراض مردم دارد.
خامنه ای که در نوبت قبلی وعده داده بود تا اندک آبروی خود را برای حفظ حکومت کودتا هزینه کند ؛ به خوبی به وعده اش وفا نمود و آنچنان غیر انسانی و وحشیانه بر مردم تاخت که صدای نزدیکانش هم درآمد.
از آنجا که مردم برای اعتراض در روز قدس هماهنگ می شوند و می خواهند در این روز نه برای نجات قدس ، بلکه برای نجات ایران از دست کودتاگران به خیابانها بیایند ، وحشت بر حکومت جمهوری اسلامی غالب آمده . چه در این روز بنا بر معمول از خبرنگاران گزینش شده خارجی دعوت می کنند تا نمایش دولت ایران برای حمایت از فلسطینی ها را شاهد باشند و امروز می ترسند مبادا این نمایش به همایش و قیامی مردمی علیه حاکمیت کودتاگران تبدیل گردد .
از همین رو خامنه ای در خطبه های نماز جمعه ضمن ایفای نقشی رهبری رئوف با معترضین اتمام حجت خواهد کرد و بر سیاقی که تا امروز از سوی حاکمیت شاهد بوده ایم ، نه برای مذاکره ، که از سر قدرت با آنچه وی سران اغتشاش می خواند ، صحبت می کند .
احتمالا خامنه ای موسوی و کروبی را دعوت به سکوت می کند و وعده می دهد افرادی که دستگیر شده اند را آزاد می کند تا آنها هم به نوعی توجیهی در قبال پذیرش دعوت او داشته باشند . وی با اشاره به آنچه تاکنون گذشته ، تلویحا هشدار می دهد که در اجرای خواسته هایش از دستگیری موسوی و کروبی واهمه ای نداشته و حتی حاضر است مراجع تقلید مدافع این دو ( صانعی و منتظری ) را بازداشت نماید . همانگونه که شاهد بودیم بر خلاف رویه ای که قدمت قرنها را بدنبال دارد ، در روزهای اخیر ، توهین به مراجع در دستور کار حامیان باند قدرت قرار گرفته و تلاش می کنند با درشت گویی و بی حرمتی ، اندک مراجعی که به دفاع از مردم برخاسته اند را از هجمه های توهین و پرونده سازی (!) بترسانند !
همه اینها نشان از ضعف و ترس حکومت دارد ، خامنه ای نیز به همان راهی می رود که دیکتاتوران پیشین رفته اند ، تعدادی که بدنبال منافع خود هستند گرد او جمع شده اند و او با اتکا به قدرت سرنیزه ، تصور می کند می تواند بر نیروی مردم فائق آید .
خامنه ای که گویا قدرت تحلیل را نیز از دست داده ، می پندارد با خاموشی کروبی و موسوی ، مردم از حقوق خود خواهند گذشت و همه جنایات و تجاوزات و تقلبات را نیز فراموش می کنند . کاش این مستبدان می فهمیدند که قهر ملت سخت ترین آلیاژ را ذوب می کند.

روز جمعه برای خامنه ای ، روز مباداست که باید بین بستن چمدان سفر و پهن کردن اسباب حکومت ، یکی را انتخاب کند ، هرچند بنظر می رسد اسباب حکومتش مدتهاست که برچیده شده و این تلاش های مذبوحانه تنها منجر به سنگین شدن بار مکافاتی خواهد بود که در آینده ای نزدیک بر دوشش می نهند .

در روز قدس ، اگر همانگونه که وعده داده شده ، مردم به خیابانها بیایند و حتی اگر تنها به شعار علیه کودتا بسنده کنند ، مطمئنا روز مرگ رژیم فاسد جمهوری اسلامی خواهد بود .
کاش همه ما می توانستیم در این روز سرنوشت ساز در کنار مردم میهنمان قرار داشته باشیم .

سه‌شنبه، شهریور ۱۷، ۱۳۸۸

نماز جمعه و خرج اندک آبروی نمانده !

سید علی خامنه ای نماز جمعه هفته آینده را برگزار خواهد کرد . در نوبت قبل وی وعده داده بود تا اندک آبروی خود را در راه رسیدن به اهداف مورد نظرش هزینه کند و الحق بدین وعده وفا نمود . دستگیریهای بی رویه ، قتل ، شکنجه ، تجاوزات غیرانسانی ، تعطیل نمودن دفاتر معترضین و... .
اما این نوبت بایستی منتظر ماند و دید رهبر قدرت طلبی که کوچکترین انتقادی را حتی از سوی هم کیشانش تاب نمی آورد ، چه بازی دیگری را در سر پرورانده و اینبار از سر بی آبرویی چه خوابی برای ملت دیده !
معمولا در اینگونه موارد می توان به دو مسیر توجه نمود ، مسیر آتش بس و مسیر حذف قطعی مخالفان .
خامنه ای می تواند برای اتمام حجت با معترضین ، بویژه صانعی ، موسوی و کروبی ، اعلام آتش بس نماید و از آنها بخواهد به آغوش کریه گروه رهبری بازگردند تا وی فرمان عفو عمومی دهد و بی گناهان از بند رها شوند . اینگونه وی هم قدرت و هم شفقت (!) خود را نشان داده و معترضین هم در توجیه قبول دستور رهبر ، حفاظت از جان و آبروی مردم و دستگیر شدگان را دستمایه قرار می دهند .

اما با توجه به تلاش چشمگیر باند تمامیت خواه در روزهای اخیر (1) ، می توان پیش بینی نمود که خطبه های نماز جمعه خامنه ای ، بمنزله صدور حکم جلب موسوی و کروبی خواهد بود . وی از تریبون نماز جمعه دستور آتش را صادر خواهد نمود و به حامیان دو کاندیدای معترض اولتیماتوم خواهد داد که مجازات سختی برای همه آنها در نظر خواهد گرفت و در این میان از تعرض به مقام مراجع ( صانعی ) نیز هراسی نخواهد داشت .
آنچه از اقدامات باند کودتا در روزهای اخیر بدست می آید ، نشان از عزم راسخ کودتاگران برای حذف نهایی و خاموشی معترضین است . درست همان اشتباهی که همه دیکتاتورها انجام می دهند و سرمست از قدرت نظامی و نیروی سرکوبی که در اختیار دارند ، آتش زیر خاکستر را نه بر باد که بدست باد می دهند تا شعله ور شود .
خامنه ای با توجیهات و رهنمودهای سپاهیان از شرایط کشور ، قدرت تحلیل از دست داده ، فرمان جنگ با مردم برایش بمنزله " مرگ یکبار و شیون یکبار " خواهد بود و تصور می کند درصورتی که ( به خیال خود ) بتواند ریشه را بخشکاند ، شاخ و برگها هم خواهند ریخت اما محاسبه او مطمئنا نتیجه عکس میدهد چرا که ریشه اعتراضات در کودتای اخیر ، نه موسوی ست و نه کروبی ، که اگر عزم ملت برای مقابله نبود ، نه موسوی جرات فریاد داشت و نه کروبی قدرت افشای جنایات .

مردم ایران در حساس ترین شرایط و زمان تصمیم گیری قرار گرفته اند ، باید از تصمیم خامنه ای برای " مرگ یکبار و شیون یکبار " بهره برند و عزم و خواست خود را بر ایران حاکم کنند .

--
1. دستگیری مشاورین ارشد موسوی و کروبی ، هجوم به دفاتر موسوی ، کروبی ، از بین بردن اسناد مبنی بر فجایع صورت گرفته توسط کودتاگران ، بازداشت اعضای خانواده دستگیر شدگان بمنظور فشار بر آنها ، تعطیل نمودن دفاتر منتقد خشونت و مدافع حقوق بشر ، .....

یکشنبه، شهریور ۱۵، ۱۳۸۸

استفتا در مورد حضور چاوز در حرم امام رضا !

استفتا _ حضرت ایت اله العظمی ، حاج فرهاد حیرانی دامت افاضاته
مسموع است آقای چاوز برای صرف افطار به حرم شریفه امام رضا در مشهد داخل شده ، آیا از نظر شما ورود غیر مسلمان به حرمین شریفه ائمه مجاز است یا خیر .( آقایان بهجت و گلپایگانی این عمل را حرام می دانند ، من باب تذکر !)
با تقدیم سلام و الاکرام
تعدادی از مقلدین


پاسخ حضرت آیت اله العظمی فرهاد حیرانی
، روحی و اروحنا له الفدا ( روح من و ارواح همه ما به فدایش ! ) :

السلام علیک یا مقلدین والاقدام ، یا مقصرین در پرداخت سهم امام
اولا حضراتی که استفتا می کنند بایستی سهم امام را نیز پرداخت نمایند ، فلذا بحسب روایات شریف ، انک ( یعنی همانا تویی ) که سهم امام را نمیدهی ، غلط می کنی که سوال می کنی .
اما از آنجا که ایام ماه مبارک رمضان است ، قصد نداریم با دهان روزه زبان به روضه دشنام باز کنیم فلذا این نوبت پاسخ می دهیم من باب تذکر تا بلکه سهم ما وصول گردد .
ابتدا به ساکن معروضم که حضور غیرمسلمان در حرمین شریفه حرام است مگر آنکه اسباب ذکورش را " فطمت الحبل " کرده و به اصطلاح " حاجی نو مسلمان " گردد و در این مبحث بحث بسیار میان علما درگرفته که باید از این " فطمت الاسباب ذکور " رسید کتبی مبنی بر رضایت بر قعل گرفته شود چرا که در ممالک خارجه ، قوانین مثل بلاد ما بیضوی ( هسته ای ) نیست و فرد مذکوری که ذکر ذکورش رفته ، می تواند در محکمه مدعی آثار اثاثیه فطمت شده اش گردد و خسارات بسیار بر نظام اسلامی وارد سازد .

از سوی دیگر مرقوم نموده اید که مسموع است حاج چاوز به حرم امام داخل شده ، اولا داخل غیر از دخول است که بی صیغه امری ست مذموم و ثانیا مسموعات و مشاهدات عینی در جمهوری اسلامی غیرقابل قبول است و باید به شایعات و توهمات کیهان ، مرقومه برادر کریه المنظر و قسی القلب ، حاج حسین شریعتمداری کانه شنیعت مداری ست ،( شنیع + ت از باب نسب به رهبری + مدار ) استناد نمود و لاغیر .

از سوی دیگر ارادت حاج هوگوچاوزی به معلول رهبری و ملعون احمدی بر احدی پوشیده نماند که او هرچند به خدا اعتقادی ندارد اما من باب ریا و مکر ، دعا بر ظهور عیسی مسیح و مهدی موعود می نماید ( گویا نمی داند ما علمای اعلام ، خودمان ختم این پدر سوخته بازیها ییم ) و البته از این نظر همچون جمهوری اسلامی ، راه را از ته به اول آغازیده . جمهوری اسلامی هم بر سبیل معمول چنین کند من باب مثال در وقایع بلدیه تهران و کشف حقایق کهریزک ، ابتدا به جهت حدوث جنایات و مکافات ، آنجا را بستند و بعد ادعا کردند تنها معدودی از عدوان معدوم شده اند و بعد اعلام نمودند این اندک نفوس بدلیل ویروس مرده اند و بعد آثار شهود بر آنان مترتب گشته و فرمودند که حاشا و کلا که اصلا کسی نمرده و هکذا که تعدادی هم در این بند زاده شده اند و آنکه زاییده از آنکه گا...ده امتنان فراوان نموده . هرچند در سند صحیح در کتب " کفایته المسلمه فی حکومت الوقیحه" (= آنچه برای حکومت بلاهت وقیح کفایت می کند ) آمده که آنکه در چنین مصیبتی زاییده ، رهبری ست که که چنین مصیبتی را زاییده ! آنهم بواسطه کثرت علاقه به کوچک اندام و کوته افکاری خبیث و ملعون .

اما بعد ،

حسب اطلاع ما ، مقداری از نذورات نفتی در جیب بی انتهای حاج هوگو ریخته شده بدون اینکه سهمی در نظر گیرند برای امثال بنده که در کوبیدن میخ اسلام بر سر و روی امت مسلمان سابقه ای دیرین داریم .فلذا بر امت مسلمان اجوب الواجبات است که بر انتقال نذورات نفتی و وجوهات واجبه به بلاد حاج هوگو چشم بر بندند که نگاه مردم بر نامحرمانی همچون پول نفت و فروش ابنیه و آثار باستانی و ظلمات عیان و مظالم نهان موکدا حرام است .

و من الله توفیق به شرطی که بین راه بدست آخوندها نیفتد
آیت اله العظمی فرهاد حیرانی ، روحی و ارواحنا له الفدا

پنجشنبه، شهریور ۱۲، ۱۳۸۸

آبروی نظام !

خبر آنلاین _ ایران برای تجهیز ارتش لبنان به پدافند هوایی قوی (!) آمادگی دارد.
تقویم تبعید _ پدافند عیبی نداره ، فقط هواپیما ندید که آبرو ریزی میشه !

احمدي‌نژاد اظهار كرد:‌ «من شنيده‌ام كه بعضي دوستان مي‌خواهند نمره‌ دولت را 20 بدهند، من از همه تشكر مي‌كنم ولي در اين معاملات 21 هم مي‌شود داد.
تقویم تبعید_ بهرحال به گقته خودش ، مهندسه و تحلیل بلده ، برای همین هم از بیست به خودش 21 میده ! فقط من نفهمیدم این " معامله " بین رییس جمهور و نماینده ها چه نقشی داشته ؟!

تابناک _ احمدی نژاد : از تحریم ها استقبال می کنیم.
تقویم تبعید_ بیچاره بس که هیچکس تحویلش نمیگیره ، میگه هرچه از دولتهای خارجی برسه نیکوست ، ولو تحریم و فحش باشه !

رییس سازمان پزشکی قانونی : مجوز دفن کشته شدگان حوادث اخیر را صادر نکردیم .
تقویم تبعید : بیچاره جنازه ها که بدلیل دفن غیرمجاز و خودسرانه ، مقصر اعلام شده و خانواده هایشان باید کلی خسارت بپردازند !

اما :
1. نیروی انتظامی به مراسم افطاری مقابل اوین حمله کرد .
2. سعیده پور آقایی بجرم گفتن الله اکبر بر پشت بام ، دستگیر و پس از تجاوز ، جنازه اش با اسید سوزانده و سپس بدون اطلاع و مجوز ، دفن شد !
3. تابش در واکنش به سخنان فرمانده سپاه : کاری نکنید تا حقایقی که به ضرر نظام است را بگویم !
4. خامنه ای : برخی با افشای مسایل ، آبروی نظام را نزد ملتها بردند !
5. کروبی : یکی از شاهدین که شکنجه شده بود ، از ترس ماموران ، ناپدید شده !
6. احمد خاتمی ، امام جمعه تهران خطاب به معترضین تقلب در انتخابات : مواظب گفتار خود باشید و بدانید که چطور با گفتار خود دستاوردهای ارزشمند انقلاب را هدف قرار می‌دهید.
7. احمد خاتمی ، امام جمعه تهران : ما به آن‌ها می‌گوییم به نام دفاع از مردم و ارزش‌های انسانی، آب در آسیاب دشمن نریزید.
8. خامنه ای : آبروی نظام مهمتر از حوادث کهریزک و کوی دانشگاه است !
...
تا همین جا بسه ،اما :
این چه نظامیه که آبروش با افشای حقیقت از بین میره !
این چه نظامیه که آبروش با گفتن الله اکبر به خطر میفته !
این چه نظامیه که آبروش با مراسم افطاری روزه داران نابود میشه !
این چه نظامیه که دشمنانش کسانی هستند که از مردم و ارزش های انسانی دفاع می کنند !

تازه اسم خودشون را هم گذاشتند نظام جمهوری اسلامی ، یعنی نظامی مبتنی بر مردم و اسلام اما در عمل ، برگزاری مراسمی اسلامی را خطر میدانند و مردم و دفاع از حقوق آنها را مساوی با بی آبرویی نظام .
تازه آنقدر رو دارند که میگند برای مصلحت نظامی اینچنینی باید همه سختی ها را مردم تحمل کنند مبادا نظام اسلامی بی آبروتر از این بشه !بعد میگند سنگ پای قزوین ... !

سه‌شنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۸۸

وقتی جمهوری اسلامی دستش به گوشت نمیرسه !

مینا علیزاده ، عضو تیم ملی دراگون‌بت ایران پس از پایان رقابت‌های جهانی این رشته در جمهوری چک، همراه با اعضای تیم به ایران بازنگشت و راهی آلمان شد.
سرمربی تیم ملی دراگون بت مردان و زنان در این مورد که فدراسیون دراگون بت در برخورد با این بازیکن ملی‌پوش چه اقداماتی انجام خواهد داد، گفت: وی برای همیشه از حضور در تیم ملی و رقابت‎های باشگاهی کشور محروم خواهد بود.

یکی به این سرمربی محترم بگه اگه مینا علیزاده دلش می خواست بازم برای تیم جمهوری اسلامی بازی کنه که نمی رفت آلمان پناهنده بشه !
اینجوری بچه مردم را تهدید می کنند که که بیچاره نمیتونه تا آخر عمر راحت بخوابه !
----------------------

فدراسیون فوتبال : باخت تیم ملی فوتبال مقابل بحرین ، بودار بود !
معلومه که بودار بود ، بوش همه عالم را برداشته ، تمام تیمهای ورزشی ایران ، بویژه فوتبال ، یکی یکی دارند حذف می شند ، تازه شما به این بازی دوستانه اعتراض دارید !
بابا جان ، این بوی بی عرضگی مسئولین فوتباله ، وقتی یه بساز و بفروش میشه رییس تربیت بدنی ، خودتون تا آخرش رو بخونید .
----------------------
کفاشیان ، رییس فدراسیون فوتبال : دادکان جای مرا نمی گیرد ، او با مرامتر از این حرفهاست !
همین مرام شماهاست که ر...ده به ورزش ایران !
----------------------
نماینده کنگره امریکا : احمدی نژاد نباید پا به امریکا بگذارد .
احتمالا برای جلوگیری از سفر احمدی نژاد به امریکا ، کنگره قانونی تصویب خواهد کرد که ورود چهارپا به امریکا ممنوع است !
Free counter and web stats