000

چهارشنبه، آذر ۲۵، ۱۳۹۴

خامنه ای پر !

نامزدی سید حسن خمینی برای مجلس خبرگان 
رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام خواهد کرد

معلوم نیست چی شده که همه به سمت مجلس خیرگان خیز برداشتند ، احتمالن بوی الرحمن خامنه ای بلند شده و طیف مخالف باند حاکم ( سید حسن خمینی از یک سو ، رفسنجانی و اصلاح طلبان از سوی دیگر ) سعی می کنند تا با حضور در این مجلس ، جانشینی از نوعی دیگر برای رهبری پیدا کنند .
ترس همه از این ست که مبادا کسی مثل شیخ محمد یزدی ، جنتی ، مجتبی خامنه ای (!) و یا شورایی متشکل از آخوندهای تندروی هوادار سپاه جایگزین خامنه ای شوند.
باید دید آیا شورای نگهبان اجازه نفوذ غیر خودی ها را خواهد داد یا سپاه مثل هیشه مداخله می کند تا خیالش از بابت سالهای آینده آسوده باشد.

سید حسن خمینی سالهاست با زاویه نشینی و عدم مداخله مستقیم و صریح در مسایل سیاسی ، سعی کرده وجهه خود را آلوده باند بازی های دو طرف نکند ، هرچند کاملن مشخص ست که به فرض ( محال ) انتخاب وی بعنوان رهبری ، چرخش واضحی در سیاست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی رخ خواهد داد!
Free counter and web stats