000

شنبه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۸۵

مسابقه


به هر کدام از سوالها که پاسخ دهید ، یک عکس از رئیس جمهور پاداش خواهید گرفت

الف.دست خانم کجا را نشانه رفته
ب.احمدی نژاد برای حفظ چه چیز آبرو را حراج کرده
ج.شخص کناری در دل چه میگوید
د.آیا ارزش دارد دینی را که با دست دادن بر باد میرود ، به زور به خورد مردم داد
ه.دست ندادن رئیس جمهور برای جلوگیری از رعشه بانوست یا لرزش خود
از ماست که بر ماست

۳ نظر:

ناشناس گفت...

Here are some links that I believe will be interested

ناشناس گفت...

Great site lots of usefull infomation here.
»

ناشناس گفت...

Hey what a great site keep up the work its excellent.
»

Free counter and web stats