000

سه‌شنبه، دی ۱۳، ۱۳۹۰

سالی که گذشت : اجازه دادیم مسئولین کارشان را انجام دهند !

در سالی که گذشت به پیروی از بیانات هوش و عقل برافکن رهبری ، شلوغش نکردیم و اجازه دادیم مسئولین کارشان را انجام دهند .
مروری بر سال 2011 میلادی و گفتگو با مدیر تلویزیون ایرانیان برلین در مورد تغییر زمان پخش برنامه هاهیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats