000

دوشنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۸۸

دو بار غلط کردیم و ...

دو بار غلط کردیم ، یکبار که شلوغ کردیم و انقلاب شد و یکبار دیگر که سکوت کردیم تا قانون اساسی ولایتی تصویب شود .
آیا این بار نوبت سوم است ؟!
جوانان غیور ایرانی ، ایران را مزین به حضور خود نموده اند بلکه بتوانند اشتباهات نسل گذشته را پاک کرده و تاریخ را از نو بنویسند .
خامنه ای اگر چشمش ببیند و حافظه اش یاری کند ، باید بفهمد که این همان قیامی ست که در ایران بارها تکرار شده و اینبار مردم عزم خود را برای مقابله با کودتایش جزم کرده اند .
رهبر کنونی حکومت دینی ایران ، با برنامه ای حساب شده از مدتها قبل شرایط ظهور احمدی نژاد را فراهم ساخت و تا امروز برنامه حذف روحانیون با سابقه و شخصیتهای مستقل ( اسلامی ) اما غیر پیرو را از مسند به زیر کشد و جنگجویان دیروزی را که خود را مرید مرادشان می خوانند ، بجای آنها منصوب نماید .
غافل از آنکه حتی به فرض توفیق ، نهایتا بازی تا آخر ادامه خواهد یافت و او را هم همینها خفه خواهند کرد .جنگجویانی که تصور می کنند مطالبات خود را از دوران جنگ هنوز دریافت نکرده اند و اشتهایی سیری ناپذیر دارند در چپاول اموال و کشتار انسان .
مقابله امروز مردم با حاکمیت ، نه تنها جلوگیری از انتصاب مهره ای خوش خدمت ، بلکه نهایتا (بجهت پرداخت هزینه از سوی مردم ) به خواسته هایی بیشتر و اصولی تر و اساسی تر منجر خواهد شد .
اگر مردم امروز قادر به تغییر نشوند ، سالها در حسرت این روزها افسوس می خورند .
با توجه به اینکه معترضین از قشر متوسط جامعه هستند ، ادامه درگیریها منجر به رکود کامل اقتصادی و قطع درآمد آنها خواهد شد که این حربه ای ست در دست رژیم . اما از سوی دیگر ، مهاجمین بی رحم نیز در دل همین جامعه زندگی می کنند .
با پخش گسترده و روزانه عکسها و فیلمهای مزدوران رژیم ، بزودی چهره آنها نه تنها برای خانواده شان ، که حتی برای اقوام و همسایگان و وابستگان نیز رو خواهد شد و مسلما مورد خشم و طرد آنها قرار می گیرند . این عده راهی نخواهند داشت مگر همانی که سرابازان ارتش شاهنشاهی کردند ، گریز از دستور مافوق و پیوستن به صف انقلابیون .
خامنه ای !
موتور سواران وچماقدارانی که اینچنین بی مروت و بی رحم و بی وجدانند که بر سر و صورت مردم عادی و حق طلب می ریزند و می زنند ، بدلیل همان بی وجدانی و بی مروتی ، روزی بر سر ارباب و ولی نعمت خود خواهند ریخت تا سهم بیشتری از غنایم دریافت کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats