000

شنبه، شهریور ۱۲، ۱۳۸۴

تلاش رژیم آخوندی برای محو آثار جنایات خودتلاش رژيم برای محو آثار جنايات خود
امروز ميکوشند خاوران را به بهانه تبديل به گلستان نمودن زير و رو کنند ...شايد آثار جنايات خود از ديد محو نمايند... قصه کبک ست و برف!!! در سال ۱۳۶۷ و در پی نوشيدن جام زهر ...رژيم نوميد و عصبی از عدم دستيابی
به کربلا و صدور انقلاب آخونديسم به کشورهای همجوار به دنبال بهانه ای بود تا
صدای هر مخالفی را خاموش کند...حتی ناله های در بندشدگان اسير در چنگالشان
را. با انجام عمليات ابلهانه مرصاد بدستور رجوی یا همان خمينی نيروی اپوزيسيون
گروهی از مقلدين وی کورکورانه تحليل های اين جناب را باور کرده و برای تغيير رژيم
از مرزهای غربی وارد کشور شدند تا با گلوله های کلاش و توپ های تانک های
قرضی صدام...تهران را فتح نمايند!!!
تحليل نا بخردانه رجوی اين بود که با ورود ما به ايران ...مردم به ما خواهند پيوست
و با شورش زندانيان حکومت فرو می پاشد ...
همين بهانه کافی بود تا سردمداران رژيم بار ديگر سفاکی خود را نشان دهد...
محاکمه هايی سريع با سوالات کليشه ای :
نماز ميخوانی ....به جمهوری اسلامی معتقدی ....
پاسخ منفی نشانه مفسد فی الارض بودن بود...شايد اگر امروز چنين سوالاتی را
از مردم ايران بپرسند اکثريت اينان واجب القتل شناخته شوند و ديگر نه دشت
خاوران ...که اينبار کوير لوت و نمک و بل کل ايران پذيرايشان خواهد بود .
خواندن صحبت ها و توجيهات مسئولين آن زمان که اينک ترفيع گرفته و بر مسند های
بالاتری نشسته اند گويای همه چيز خواهد بود:
خامنه ای رهبر فعلی و رئيس جمهور وقت :
* با اين آدمی که توی زندان ٬ از داخل زندان ٬ با حرکات منافقين که حمله مسلحانه
کردند به داخل مرزهای جمهوری اسلامی ... ارتباط دارد او را به نظر شما بايد برايش
نقل و نبات ببرند * راديو ج ا ا /۱۵ آذر ۱۳۶۷ و روزنامه رسالت ۱۶ آذر ۱۳۶۷
جناب خامنه ای نفرمودند اولا چگونه رژيمی هستيد که حتی از کنترل زندانتان نيز
عاجز يد و دوم اينکه آيا بهايی ها و مارکسيستها و سياسيون هم همآوای رجوی
بودند !!!!
رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت فعلی
* در تمام دنيا هميشه انسانهايی هستند که هيچ راهی جز سرکوب آنها نيست
آنها را ما بايد سرکوب کنيم . اين حالت وحشت بايد برای انسانهای خائن و ناصالح!!
باشد * راديو ج ا ا / ۱۶ آذر ۱۳۶۷
خوئينی ها دادستان کل کشور در آن زمان :
* ما از بالا رفتن آمار اعدامها واهمه ای نداريم * ۲۰/۱۰/۱۳۶۷
مجيد انصاری رئيس سابق سازمان زندانها :
*عده ای از زندانيان در زندان تشکيلات داشتند که پس از عمليات مرصاد کشف شد
لذا اينان که تعداد بسيار کمی ( !!!) بودند پس از عمليات اعدام شدند *
کيهان ۲۸/۲/۱۳۶۸
حسينعلی منتظری ( خطاب به خمينی)
* پس از عرض سلام و تحيت ٬ به عرض ميرساند راجع به دستور اخير حضرتعالی
مبنی بر اعدام منافقين موجود در زندانها ٬ اعدام بازداشت شدگان حادثه اخير
را ملت و جامعه پذيراست ولی اعدام موجودين از سابق در زندان ٬ آنها اولا در
شرايط فعلی حمل بر کينه توزی و انتقام جويی می شود *
منتظری تاکيد بر آن داشت افرادی که حکم محکوميت گرفته اند را نميتوان به جای
تحمل کيفر ٬اعدام نمود ... اما ديد که ميتوان !!!!
اکنون ميبينيم همان عاملان تمامی مسند های حکومتی را در قبضه دارند٬ حتی
وزير کشور اين دولت مجری احکام تابستان خونين ۶۷ است.
حال چگونه گروهی ساده انديش به شعار مهرورزی دل خوش کرده اند ..خود دانند
با استفاده از مطلی
ايرج مصداقی در سايت ديدگاه

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats