000

شنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۸۴

تبعید در تبعید

تبعيد در تبعيد

از ظواهر امر اینگونه پیداست که آخوندک های رژیم با من هم سر

ناسازگاری دارند . چرا که هر جا وبلاگی از من می یابند

با حجاب سانسور آنرا از دید محومیکنند . برای تادیب این

نابخردان خردستیز بر آن شدم تا هر جا فضایی مییابم

آنرا به نقد حکومت بلاهت وقیح اختصاص دهم . ابتدا تقویم تبعید در

پرشین بلاگ را هدف قرار دادند و سپس وبلاگ بلاهت وقیح

در همان سایت و امروز خبردار شدم وبلاگ تقویم تبعید درهمین سایت
را هم فیلتر نموده اند . شاید دلخوش باشند به این دست و پا زدنها
اما مسلما نمیتوانند عزم جزم وبلاگ

نویسها برای افشای جنایات رژیم را تحلیل برند.

این بی مقداران قادر بر سرنوشت ملت ایران تنها زبان تهدید و تحدید را

آموخته اند و به گمان خود با محروم نمودن مردم از شنیدن

حقایق میتوانند واقعیات را موجه جلوه دهند .

بهر حال از حکومت فقاهتی که ولیش بر بلاهت وقیح تکیه دارد و معلمش

مصباح بی علم وعمل و هوادارش انصار علیل المغز و قلمش چماق باشد

نباید بیش از این توقع داشت .

حکومتی که آخوند را تافته ی جدابافته می پندارد... بدان حد

که عمامه داری اگر جنایت هم کند در دادگاه عادی همچون

دیگر مردمان محاکمه نمیشود و به فرض مجرمیت ...خلع لباس میگردد

تا به قولی این آخوند مجرم بشود مثل من وتو ... مثل مردم عادی

!!! خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل !!!

در هر وبلاگی که مینویسم بنا را بر دو هدف استوار نموده ام :

اول شکستن حریمی که این آخوند ها برای خود قائل شده اند

بعنوان رابطین با آسمان ... که سعی بر آن دارم تا به زبان طنز

بگویم اگر نقدتان کنم سوسک نمیشوم !!!

و دوم نقد ساختار حکومت و افشای ظلم آشکار و نهان اینان .

دموکراسی شایسته ایرانیان است . حیف از ملتی که اولین

منشور آزادی را به جهان عرضه نمود و خود از آن محروم است.

فرهاد حیرانی Farhad Heyrani

۱ نظر:

ناشناس گفت...

Dick Van Dyke Honored for Charity Work
BEVERLY HILLS, Calif. - Dick Van Dyke "I had a little tussle with the demon rum," Van Dyke said, alluding to his own problem with alcohol abuse years ago.
Lose weight fast if you are overweight by going here lose weight hypnosis related site. It should help you out a lot

Free counter and web stats