000

یکشنبه، مهر ۰۳، ۱۳۸۴

قبولی بسیجی در دانشگاه آزاد با نمره صفر


قبولی بسیجی در دانشگاه آزاد با نمرات صفر و صفر و...
عجب دانشگاهی عجب دانشجویی!
آن قدیم‌ها، دوران شاه را می‌گویم اکثرا می‌گفتند که دانشگاه‌ها پر است از سهمیه خاندان هزار فامیل و وابستگان دستگاه حکومتی. راستش را بخواهید ما خودمان هزاران دانشجوی لایق را سراغ داشتیم که بدون دخالت این یا آن وارد دانشگاه‌ها می‌شدند و حداقل اگر حقی از کسی ضایع می‌شد تا به این اندازه نبود. حکومت عدل علی شرف را خورده آبرو را قی کرده.دانشگاهی که با این گونه دانشجو پر شود، رئیس جمهورش هم باید از این نوع باشد. آمارها و ثمرات دیگر حکومت الله بر ایران را هم که همگی می‌دانیم و نیازی به توضیح بیشتر نیست. فقط گفتم برای اینکه شما هم کمی بخندید (در حقیقت باید گریه کرد به حال ایران و ایرانی) یک نگاه به این نتیجه قبولی آزمون بیندازید. (برای مشاهده باید وارد این صفحه شوید و سپس این شماره 244233 داوطلب را وارد کنید)
آقا با نمره صفر در ریاضیات برای مهندسی شیمی صنایع گاز قبول شده! بی خود نیست که یک مرتبه یک ده با سکنه آن در اطراف و اکناف ایران بر اثر انفجار لوله بنزین یا گاز دود می‌شود و به هوا می‌رود.تصویری از صفحه نتیجه آزمون را در این آدرس می‌توانید ببینید، گفتم شاید فردا برای از بین بردن مدرک نتیجه این دانشجوی بسیجی را پاک کردند.
برگرفته از خسن آقا
Farhad Heyrani

۱ نظر:

ناشناس گفت...

work at home

Hi,

I thought you would like to know that you can make money from working at home. You can make £1000 in whatever currency a month from day one in the business by following a simple plan. I will personally help you every step of the way. Go to the work at home site.
Come and check it out if you get time :-)

Adrian: PRESS RELEASE: Press Release From Google News about the site link above

Free counter and web stats