000

سه‌شنبه، شهریور ۰۸، ۱۳۸۴

یافتم !!! یافتم

یافتم ... یافتم
در سایت میراث فرهنگی گشت همی زدم ... به ناگاه استدلال آخوندک ها برای انهدام آثار القدیمیه من جمله تنگه البلاغی بر من هویدا شد
كشف كارگاه توليد نوعی نوشیدنی در تنگه بلاغي
باستان‌شناسان ايران و لهستان با كاوش‌هاي نجات‌بخشي در پشت سد سيوند تنگه بلاغي ساختارهاي معماري را كشف كردند كه براي
http://www.chn.ir/News/?section=2&id=21325 توليد شراب استفاده می شده است
چون ارشمیدس که قرائت نو از دین همی میکرد (خدایش نیامرزد ) از منزل به خیابان همی دویده و بانگ بر آوردم
یافتم ... یافتم
الآجان برلین مرا پرسید از چه رو با شلوارک اندرونی به برون آمده و فریاد سر میدهی گر ارشمیدسی باید مستور در لنگ روم باستان برون آیی
بگفتم : یا شیخ در موطن من .. آثار قدیم را برمی چینند و ترسم گر با لنگ خزینه همچون ارشمیدس برون آیم .. آنرا از من برچینند
آجان بخندید و گفتا : ما بندگان دیار خارجه نه ریش بر جمال که مخ در نهاد داریم. پس مترس و آرام گیر که ما آسایش ز مردگان نگیریم
القصه بدو گفتم .حا لیا بدانم از چه رو سرنوشت تنگه بداغی را بر الاغی وا نهاده اند تا زیرو زبر کند
کاندرین دشت در هزاران سنه قدیم مجوسان می و شراب بار میزدند و انصار در تهران گردن !!! چون خبر به تهران رسید
انصاریون بر کافریون شوریدند و آب روی مردگان گرفتند تا آبروی خود ببرند
Farhad Heayrani

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats