000

چهارشنبه، تیر ۰۸، ۱۳۸۴

سرنگون باد رژیم آخوندی ایران

سرنگون باد رژیم آخوندی ایران
از زمان های کهن تا امروز همیشه افرادی سعی در بدست
گرفتن آزادی و اختیار جامعه داشته اند.
در روزگاران قدیم جادوگران با القاء خرافات خود را مظهر
نجات مردم و راهنمای آنان برای حفظ از شر شیاطین معرفی
میکردند و امروزه لباس دین بر تن کرده تا خداگونه جلوه
کنند.
چگونه می توان باور کرد انسان جاهلی که تا دیروز بزرگترین
افتخارش پخش اعلامیه های خمینی بود به یکباره به درجه ای
از معرفت و کمال رسیده تا تشخیص دهنده کاسته ها و
اشتباهات ملتی باشد که در طول تاریخ به آزادگی و بلوغ
فکری شهره است .
آخوند های اسلامی با کشیدن حصارهای بلند و دست نیافتنی
بر دینی که خود عرضه کرده اند دائما این نکته را تکرار
میکنند : " اگر خواهان سلامت در این دنیا و سرای باقی هستید
راهی نیست مگر پیروی از دستورات دین و اگر تمایل به
شناخت دین دارید راهی نیست جز آنچه دین شناسان عمامه سر
بر شما میگویند.
بیش از 1400 سال است اینان ما را از عقوبت خدائی میتزسانند
که خود معترف به بخشندگی بی وسعت او هستند.
قوانین عهد قدیم را بر نسل جدید تحمیل میکنند . همه را از
بدعت در دین می ترسانند مبادا کسی به خود اجازه دهد
بی رخصت مرجع کلامی را تفسیر کند . و اگر هم کسی بدون
صلاحدید مراجع شرحی از برداشت خود از آیات گوید .............
محکوم به فناست تا دیگران عبرت گیرند.
اما حقیقت امر این است که آیات قرآن به فرض صحت تابع شرایط زمانی
و مکانی ست . هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد قوانین هزاره گذشته
که در بیابان برهوت عربستان نازل شده / امروز هم کارگشای
نسلی باشد که اگر هر فردش به آن زمان برده شود به جهت
فهم و دانش خود میتواند ادعای پیامبری کند.
باید همه دوستداران ایران عزیز بر یک نکته به وحدت برسند
و آن حذف دین از عرصه سیاسی و قوانین کشوری ست .
نمیتوان دموکراسی را بر مردم تحمیل نمود بلکه باید آموزش
داد تا همه بر این اعتقاد باشند : اول دموکراسی و سپس نان
چرا که بی آزادی حتی اجازه نان و هوا را نیز میگیرند .
به امید محو اسلام آخوندها از دیار کوروش ها و داریوش ها
فرهاد حیرانی
http://farhadheyrani.blogfa.com

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats