000

چهارشنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۸۴

شيرين عبادي: در انتخاباتي که آزاد نيست شرکت نمي کنم -

گفت وگوي روزنامه اتريشي با شيرين عبادي: در انتخاباتي که آزاد نيست شرکت نمي کنم
روزنامه وينر تسايتونگ ــ‌ برگردان: جواد طالعي
اشاره:شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل در تازه ترين سفر خود به اتريش با خانم "ماري راوخ کالات" * وزير امور زنان اتريش ديدار و گفت وگو کرد. در اين ديدار، عبادي به تشريح وضعيت زنان در ايران پرداخت و وزير اتريشي قول داد که در دوران رياست دوره اي اتريش بر اتحاديه اروپا اين مسئله را در کنفرانس اروپائي زنان به بحث و بررسي بگذارد. به دنبال ديدار شيرين عبادي با وزير امور زنان اتريش، روزنامه وينرتسايتونگ با وي گفت وگوئي داشت که متن کامل آن را در اينجا ميخوانيد:دفتر اروپائي شهروندشما از کنفرانس اروپائي زنان که تاريخ برگزاري آن هنوز تعيين نشده است، به طور مشخص چه انتظاراتي داريد؟ــ در درجه اول براي من مهم است که در کنار وزيران زن و فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران، حقوقدانان، کارشناسان حقوق زنان و دانشجويان دختر ايراني هم در اين کنفرانس شرکت داشته باشند. در اين صورت است که مي توان درباره حقوق و مسائل زنان در ايران و راه حل هاي آن بحث کرد. زيرا بايد ديد که زنان نه تنها نصف جمعيت ايران را تشکيل مي دهند، بلکه 63 درصد دانشجويان دختر هستند. يعني تعداد زنان تحصيلکرده بيش از مردان است و با اين همه تعداد زنان بيکار به سه برابر مردان مي رسد. بنابر اين مسئله ما آن است که ببينيم چگونه مي توانيم زنان را وارد بازار کار کنيم.اصولا اروپا مي تواند در اين زمينه کمک کند؟ــ همين که درباره اين مسئله صحبت شود کمک است. حقوق بشر بين المللي است. چنين کنفرانسي، اگر زنان مختلف از ايران در آن مسائل تازه را نشان بدهند، مي تواند بسيار موثر باشد. اين به تنهائي براي حل مسائل کمک مي کند. زيرا جهان غرب تصور روشني از موقعيت زن در ايران ندارد. ما، به اطلاعات بسيار اهميت مي دهيم. ما ميخواهيم حقيقت را نشان بدهيم. نه سياه تر و نه سفيدتر از آنچه که هست.مهمترين خواست شما در اين زمينه چيست؟ــ اين که همه داراي آزادي عقيده باشند. هم مردان و هم زنان.وجود 63 درصد دانشجوي زن در کشوري که اعتبار شهادت يک مرد دو برابر شهادت يک زن است، يعني همزماني قرون وسطي و مدرنيته.ــ کاملا درست است. ما داراي اين تضاد هستيم و اين تضاد به شدت بر زندگي روزمره اثر مي گذارد. يک نمونه: از سال 1950 ما در مجلس داراي نماينده زن بوده ايم. در حال حاضر تعداد نمايندگان زن به سيزده نفر مي رسد و يک معاون رئيس جمهوري هم زن است. به اين ترتيب به نظر مي رسد که ما مدرن شده ايم. اما وقتي يک زن ازدواج کرده و ميخواهد به خارج سفر کند مجبور است از شوهرش اجازه بخواهد. اين شامل حال معاون رئيس جمهوري هم مي شود. اگر شوهرش نه بگويد، او براي انجام کارش نميتواند ايران را ترک کند. اين موضوع ربطي به اسلام ندارد. درست مثل آن قانوني که ميگويد در برابر قانون شهادت دو زن به اندازه شهادت يک مرد وزن دارد. اين تفسير غلطي است از اسلام. اما همه اين مسائل تنها به ايران محدود نميشود. بلکه مسئله همه کشورهائي است که در آن ها قانونگذاري با فرهنگ و خصوصيات مردم آن کشور هماهنگ نيست. و اين امر نه تنها زنان که مردان را نيز آزار مي دهد. بنابراين، هسته مرکزي خواست من آن است که قانونگذاري با فرهنگ هماهنگ شود. و فرهنگ ما تا آنجا پيش رفته است که اجازه مي دهد يک زن معاون رئيس جمهوري باشد.چرا خودتان را نامزد انتخابات رياست جمهوري در ماه ژوئن نميکنيد؟ــ من هميشه گفته ام تا زماني که انتخابات آزاد به معناي واقعي وجود ندارد خودم را نامزد نخواهم کرد. به مردم هم توصيه نکرده ام که در انتخابات شرکت کنند يا نه. اما خودم در آن شرکت نخواهم کرد.اعطاي جايزه نوبل به شما تا چه حد روي کارتان اثر گذاشت؟ــ امکانات من در زمينه يافتن مخاطبين بيشتر شده است. من حالا ميتوانم انسان هاي بيشتري را مخاطب قرار دهم و توجه بين المللي هم هست.آيا شهرت بين المللي باعث حفاظت شما شده است؟ بارها شنيده ايم که قرار بود شما را زنداني کنند.ــ قبلا هم از اين تهديدها مي شدم. چيزي عوض نشده است.

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats