000

یکشنبه، تیر ۰۵، ۱۳۸۴

سرنگونی حکومت آخوندی

نمایش انتخابات در ایران به پایان رسید.
تنور انتخابات را آنچنان داغ کردند که بوی سوختگی تمام فضای
سیاسی کشور را فرا گرفت .
سناریو از سالها قبل نوشته شده بود برای حذف آنان که صدایشان
آزار دهنده است .
اکنون تمامی مسئولین از بسیج و سپاه سر برآورده اند و دیگر بهانه ای
برای تشکیل نظام مقدس اسلامی و جامعه ی بی طبقه توحیدی
نمانده .
روزی که گالیله در دادگاه تفتیش عقاید حرف خود را پس گرفت و
گفت زمین ثابت ست و خورشید به دور آن می چرخد / بیرون از
دادگاه یکی از شاگردانش به طعنه گفت :
" بیچاره ملتی که قهرمان ندارد "
گالیله پاسخ داد :
" بیچاره ملتی که احتیاج به قهرمان دارد . "
اسطوره سازی و اسطوره پرستی ریشه ای عمیق در فرهنگ پارسی
دارد . آن روزی که خمینی به ایران آمد میگفت من طلبه ای بیش نیستم ویا
من رهبری مردم را به عهده نخواهم گرفت (کیهان . 9 فوریه 1979 )
اما آنچنان تملق گویان تملق گفتند که خود او نیز باورش شد
همان ولی فقیهی ست که قرآن نویدش می داد .
جالب ابنجاست که این چاپلوسان فرصت طلب به این یکی که الحق حتی
در حد یک طلبه هم نیست آنچنان القاء تموده اند که ولی فقیه امروزی
که حتی از رویت ماه عاجز است خود را رهیر و حاکم مطلق می پندارد.

متاسفانه نیروهای اپوزیسیون هم هر کدام ساز خود میزنند و دلخوش
به تشکل هائی هستند که خود تشکیل میدهند و غیر خودی حتی نامشان
نشنیده.
هر گروهی نظامی را مناسب ایران میدانند و گروه دیگر را رسوا و بدنام
میخوانند.
هیچکدام نمیدانند تا زمانی که ملت ایران به دموکراسی همچون نان شب
ننگرند اوضاع بر همین منوال خواهد بود.دموکراسی تزریقی نیست
و تنها هدف همه آنان که دل در گرو مردم دارند باید این مطلب باشد :
سرنگونی حکومت آخوندی و تشکیل نظامی که مردم می پسندند چه
مارا گوارا باشد چه ناگوار .

فرهاد حیرانی
. تیرماه 1384

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats