000

دوشنبه، تیر ۰۶، ۱۳۸۴

سازمان اطلاعات آلمان علیه پناهندگان


سازمان اطلاعات آلمان علیه پناهندگان

دولت آلمان از یک سو ضمن ایجاد محدودیت های بسیار
برای پناهندگان و وادار نمودن آنان جهت بازگشت به
ایران / شرایطی را برای ایرانیان آزادیخواه فراهم می آورد
تا دژخیمان رژیم آخوندی بهانه ای مطلوب برای اعدام
آنان داشته باشد .
نمونه زیر سندی برای اثلات این مدعاست .
سازمان اطلاعات آلمان با نامه ای رسمی مامور خود را به
همراه مترجمی که معلوم نیست سرسپرده کدام رژیم است
به خانه پناهندگانی که دارای اطلاعات ذی قیمتاز رژیم هستند
می فرستد ودر زمانی کمتراز هفته ای افراد شناخته شده وابسته
به رژیم سفاک و خونخوار آخوندی با تماس های مستقیم
تهدید ها و فشارهای بسیار بر پناهنده ی از همه جا رانده شده
می آورند

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats