000

سه‌شنبه، مرداد ۰۶، ۱۳۸۸

هجرت یا فرار روحانیون ؟!

در اواخر عمر حکومت پهلوی و زمانی که یاران اعلیحضرت ، قبل از آنکه صدای انقلاب مردم به گوش شاه برسد ، تحلیل و نابودی حکومت شاهنشاهی را باور کرده بودند ، هرکدام به بهانه ای از کشور خارج شدند ، بهانه هایی مثل معالجه در خارج از کشور ، ادامه تحصیل ، سرزدن به فرزندان مقیم خارج و ... .
امروز خبری مبنی بر سفر روحانیون به نجف منتشر شد ، هرچند قصد علمای حوزه از سفر ، دوری از " فشار رهبری برای همراهی با او" عنوان شده اما واضح است مراجع که گوششان حساس تر از گوش خامنه ای ست ، فریاد مردم را شنیده اند و می دانند این حرکت تا تغییر رژیم ادامه خواهد یافت ، لذا از هم اکنون به فکر یافتن پناهگاهی هستند تا در صورت " انفجار خشم ملت و سرنگونی حکومت " عبا و عمامه خود را از دسترس " مردم خشمگین و منزجر از حکومت دینی " در امان نگهدارند .

این زنگ خطر بیش از آنکه برای ما مایه امیدواری باشد ، مطمئنا تن خامنه ای را به لرزه می اندازد ، اما همیشه دیکتاتور آخرین فردی ست که انقلاب مردم را باور می کند .

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats