000

دوشنبه، آذر ۲۱، ۱۳۸۴

گزارش سفر رئیس جمهور به عربستان


رئیس جمهور پس از بازگشت از عربستان ، طبق معمول خدمت مراد خود – مصباح یزدی – رسید و شرح سفر را بازگو کرد :
حضرت در انتظار رهبری ،
از بنده در مکه مکرمه آنچنان استقبالی شد که از صدر اسلام تاکنون از کسی نشده بود ، اینکه میگویم استقبال ، غلو نمیکنم ، مثل اینکه دستی همه را به حضور ما آورده بود.
بعد هم پادشاه عربستان شخصا و تنها بخاطر ما مهمانی شام ترتیب داد و باز هم بخاطر ما تمامی روسا و پادشاهان حاضر در عربستان را دعوت نمود که این هم بی سابقه بوده چون تا بحال در عربستان کسی شما نمیخورده و انگار نیرویی آنان را مجبور به خوردن کرده بود .
در مراسم خوش آمد گویی ، ما بسیجیان هیئت ایرانی داشتیم سر چگونگی کشیدن نخ انگشتمان در هنگام سخنرانی صحبت میکردیم که یهو یک شیخ با دستار سبز ظاهر شد.اینکه میگویم دستار سبز غلو نمیکنم ، دستار سبز بود نه از این عمامه های تخمی شما .
یکی از همراهان گفت من دیدم انگار پیامبر به حضورت میرسد اما من خودم فهمیدم که در آن جو روحانی و معنوی ، پیامبر کیلویی چنده ، خود خدا آمده بود تا مشکلاتش را از ما بپرسد ، اینکه میگویم خود خدا ، خالی نمیبندم ، خود خود خدا بود . منهم گفتم عریضه ای بنویسد و در چاه جمکران بیندازد بلکه آقا امام زمان به فریادش برسد و خدا را نجات دهد.
بعد هم رفتیم طواف کعبه و حجرالاسود چای .باور کنید اغراق نمیگویم اما انگار دستی همه روسا را آورده بود تا همراه ما طواف کنند و نیرویی همه را واردار کرده بود مثل ما لباس سفید بپوشند.
راستی در مهمانی شام ، بچه های غربتی هیئت دولت عزا گرفته بودند چگونه خود را به میز شام برسانند .
یکی از همراهان ما میگفت من همش فکر میکردم الان اون رون بره که از همه بزرگتره سهم پادشاه عربستان میشه که یهو یه نوری یا بادی یا یه همچین چیزی از شما خارج شد همه روسا را عقب راند راه برای ما باز شد.
من خودم متوجه خروج این نیرو شدم ، باور کنید غلو نمیکنم اما همه عقب عقب رفتند و به احترام من با دست دماغشان را خاراندند.
در محل اقامت ما خدمتکار عرب میگفت : ان هر وقت انک رویت ، یاد انتر پادشاه می افتم ، اینکه میگیم انتر خالی نمیبندم ، انگار انتر پادشاه شده بودم .
هنگام بازگشت هم برای ما سنگ تمام گذاشتند ، و چند قراردادچای نشتند که چون همش ایات قرانی بود من نفهمیدم کدام آیات بود ، به احترام زبان قرآن آنها را امضا کردم که پادشاه عربستان از ذوق داد میزد:
انک شنگولی ، انک شنگولی !!!

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats