000

شنبه، مرداد ۲۳، ۱۳۸۹

روند تاریخ طبق آموزه های دینی دنبال می شود

من معتقدم نمیشه مسیر تاریخ را عوض کرد یعنی همانطور که در کتاب مقدس آمده ، در روز رستاخیز به حساب همه رسیدگی میشه و خوبها به بهشت و بدها به جهنم میرند ، هیچ راه دیگه ای هم نیست ، امریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه و مانع بشه .
ببینید من شاهد هم دارم ، در دوران شاه حزب رستاخیز بوجود آمد که همان روز رستاخیز بود ، ما ملت ایران هم چون بد کردیم و خمینی را بجای خدا بت کرده بودیم شدیم آدم بد و رفتیم به جهنم جمهوری اسلامی .
طبق آموزه های دینی بعضی ها یه کم عذاب می بینند و بعد می تونند برند بهشت ، مثل ایرانی هایی که از ایران خارج شدند .
آنها هم در جهنم ماندند باید یه تکونی بخودشون بدند و بر علیه ظلم خدا قیام کنند و دم و دستگاه خدا را بهم بزنند و الا تا قیام قیامت ، یعنی ظهور یه دین دیگه که نماینده خدای این دین نوظهور زورش به نماینده این خدا ( خامنه ای ) برسه باید ملت صبر کنند .

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats