000

سه‌شنبه، دی ۲۰، ۱۳۸۴

گزارش هفته


روزنامه حزب اله منتشر شد
همیشه میبایست از انتشار ایده ها و عقائد حمایت کرد حتی اگر آن اعتقادات ، ارزش خواندن نداشته باشند. اما در همین راستا دانشجویان زخمی و دست و پا شکسته ضمن اعتراض به انتشار روزنامه چماقداران گفتند :
چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است ، تمامی اهداف و عملکرد نویسندگان و گردانندگان این روزنامه را میتوانید در آثار بجا مانده بر بدن ما و شیشه های دانشگاه ببینید .
سردبیر این روزنامه در سرمقاله شماره صفر آن نوشته :
ماهها برای منتشر کردن این روزنامه زحمت کشده ایم تا بتوانیم به نویسندگانمان یاد بدهیم حداقل در هنگام نوشتن ، بهتر است بجای چماق و زنجیر ، قلم بدست گیرند اما تمامی رزمندگان عرصه فرهنگی اعتقاد دارند نباید لحظه ای بدون سلاح بود.

دو هفته ای است که قلم ما به نوشتن نمیرود چرا که نه احمدی نژاد صحبت مکند و نه کسی سوتی جدیدی میدهد .
اول گمان کردم سیاست مداران ایران خاموشی پیشه کرده اند تا سازمان ملل از فرط بیکاری منحل شود . اما کاشف بعمل آمده که این گروه از ما بهتران ، بدلیل سفر رهبر خود ( مصباح ) به مکه ، نمیدانند به چه کسی باید فحش دهند .
امید است خداوند مصباح را نزد خود نگهدارد . ! آمین یا رب العالمین .

. یک فرمانده سپاه از ذخیره سازی نظامی و اقتصادی ایران برای
روزهای دشوار خبر داد
.
قطعا با تجربه یاران پیامبر در دهان به دهان گرداندن یک خرما و زنده
ماندنشان ، سیاست ریاضت اقتصادی دولت نیز در همین راستا خواهد بود.
لذا پیشنهاد میشود مردم عزیز ایران قبل از به دهان بردن خرما ، مسواک
بزنند و از تف مالی آن خودداری کنند تا نفر بعدی بجای شیره رطب ،
اشتباها ، آب دهان قبلی را نخورد.
احتمالا سقوط پیاپی هواپیماهای نظامی هم در جهت همین ذخیره سازی
ست چرا که دولت هاله نوری ما معمولا کارها را برعکس انجام میدهد.

آقای هاشمی رفسنجانی فرموده : هیچکس نمیتواند جمهوری را از ما بگیرد
آگاهان سیاسی گفته اند اولا کدام چیز را توانسته ایم از آخوند جماعت پس بگیریم که این یکی دومیش باشد و ثانیا این حکومت کجایش به جمهوری شبیه است که کسی بخواهد آنرا بگیرد .

آقای الهام سخنگوی دولت فروتنانه گفت : اگر امام زمان ظهور کند
حکومت را با تمام وجود به ایشان میسپاریم
.
آقا به خواب رفیق مصباح آمد و گفت : کجای آدم دروغگو ؟؟؟؟

Farhad Heyrani

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats