000

دوشنبه، آبان ۰۲، ۱۴۰۱

مراقب شعارهایمان باشیمچرا ما باید برای اعتراض به جمهوری جنایکار اسلامی در محلی تجمع کنیم و بی معنی ست اگر هرکدام از ما در خانه شعار دهد
بدیهی ست که تجمعات گروهی برای جلب افکار عمومی مردم آن شهر و کشور ست
چرا جلب و جذب افکار عمومی مهم ست
برای آنکه با فشار افکار عمومی مردم هر شهر و کشور دست روی نقطه حساس سیاستمداران آن منطقه بگذاریم یعنی صندوق های رای تا سیاستمداران مجبور شوند برای کسب رای تن به خواسته شهروندان دهند
چرا باید از شعار مرگ بر این و آن صرفنظر کنیم
باید نگاهی به اطراف خود بیندازیم، ما در کجا زندگی میکنیم ، بعنوان مثال در اینجا در آلمان ، مردمی خشونت گریز و صلح طلب شاهد رفتارهای ما هستند
اگر با شعارهای مرگ بر خامنه ای و رییسی سعی کنیم افکار عمومی را همراه خود کنیم ، شکست خواهیم خورد ، برای مردم آلمان تفاوتی نمیکند که جمهوری اسلامی ما را بکشد یا ما سران جمهوری اسلامی ، آنچه اینان میبینند این ست که در فردای پس از پیروز قیام مردم ، موج کشتار راه خواهد افتاد و از فردای پیروزی انقلاب مردمی سیل آخوند و آخوندک های بسیجی به سوی اروپا و آلمان راه خواهد افتاد ، در گیری و تنش منطقه را ناامن خواهد کرد
چه بخواهیم و چه نخواهیم ، پس از پیروزی انقلاب مردمی در ایران و تا استقرار و ثبات دولت مرکزی ، مردم از خجالت قاتلین ملت در میآیند ، حتی پس از ثبات سیاسی در ایران و تشکیل دادگاه ها ، نمیتوان تصوری غیر از محکومیت و اجرای عدالت داشت اما این دلیل نمی شود که ما از الآن با فریاد و تظاهرات همه را از فردای پیروزی بترسانیم، کمی باید سیاست به خرج داد
در شعارها بجای مرگ بر این و آن باید بگوییم که خواهان آن هستیم که خیانتکاران و جنایتکاران به دادگاه ها سپرده شوند، خود نیک میدانیم که چه سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود
صدای مظلومیت زنان و کودکان و مردان جان بر کف ایران را نمیتوان با شعارهای حاکی از قتل و کشتار به گوش کسی رساند، کمی دقت کنیم

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats