000

یکشنبه، تیر ۲۷، ۱۳۹۵

اردوغان ترکیه ، آخوند ایران

در ترکیه گروهی از اقسران و سربازان اقدام به کودتا کردند ، هیچ مقام مسئولی فرار نکرد ، کسی ریش خود را نتراشید و لباس خود را دور نینداخت ، مردم " در صحنه حاضر شدند " (!) و قدرت را به دولت برگرداندند.
فرض کنید در ایران اتفاقی بیفتد که قدرت _ حتی برای لحظه ای _ از دست حکومت ملایان خارج شود ، مطمئنا مردم ایران هم به سرعت " در صحنه حاضر " خواهند شد اما برای جشنی به وسعت ایران.
 باور نمی کنم مسئولی در ایران باقی بماند ، قیمت سوراخ موش سرسام آور افزایش خواهد یافت ، لباس های روحانیت سوزانده شده و ریش ها تراشیده خواهد شد ....

خیلی جالب خواهد بود تا حتی برای ساعاتی تصور شود حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده ، قطعا از فردای آن روز کمتر مقام مسئولی را می توان یافت که ریش خود را نتراشیده باشد !

کودتای نافرجام در ترکیه تلنگری بر جمهوری اسلامی خواهد بود ، اما مطابق معمول  این حکومت " انسان ستیز " تلاش می کند تا با اعمال خشونت بیشتر بر مردم و پاکسازی های بیشتر در نیروهای مسلح ، هرچه بیشتر از مردم فاصله بگیرد.

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats