000

شنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۹۰

مصر ، آزمودن آزموده ها !

خبر کوتاه و گویا ست : حزب دموکراتیک ملی مصر ( حزب حسنی مبارک ) منحل و تمام اموالش مصادره شد .
در نگاه اول شاید خبری باشد حاکی از تثبیت دولت ملی و تلاش برای محو حکومت مستبدا سابق ( حسنی مبارک ) ، اما !
همیشه استبداد برای گام اول دلایلی بظاهر قابل قبول ( بخوانید توجیهی عوام پسندانه ) در آستین دارد . اما پس از این بدعت ، راه برای قدم و اقدام های بعدی باز می شود .
بعنوان مثال در ایران به بهانه تثبیت نظام جمهوری اسلامی شاهد اعدام های فله ای و تشکیل بی دادگاه هایی بودیم که در ظاهر برای معدوم نمودن بقایای رژیم سابق و در باطن بجهت ثبت امکان دیتگیری های بی توضیح و اعدام های بی توجیه در آینده باشیم .
در جمهوری اسلامی که قرار بود نظامی به دور از سانسور و مروج آزادی مظبوعات باشد ، طبیعتا حکام نمی توانستند بیکباره دودمان رسانه های منتقد را به باد دهد . اولین بار خمینی با ضد انقلاب خواندن روزنامه آزادگان ( آیندگان ) اعلام کرد که او دیگر این روزنامه را نمی خواند . کلامی که در ادبیات حزب الهی های هوادار رژیم به معنی لزوم بسته شدن روزنامه و شکستن قلم ها بود .

حکایت انحلال حزب دموکراتیک ملی مصر ، حکایتی ست خوانده شده ، بگونه ای که همه آن را حفظ شده اند .

اگر قوانین مبنای صحیحی داشته باشد و از قدرت اجرایی کافی برخوردار باشند ، همه احزاب ، حتی مخالفان حکومت هم مجبور می شوند تا در بستری که قانون پهن نموده بیاسایند و کابوس خود بر رویای ملت حاکم نکنند .
و الا چنانچه قوانین از احترام و اعتبار و قدرت کافی برخوردار نباشند ، هر حزبی می تواند یک حزب دموکرات ملی شود .

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats