000

سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۸۸

اگر خمینی زنده بود !

آنقدر سخن جنتی برایم سنگین ست که نمی توانم از آن بگذرم.
مصباح یزدی هم گفته بود که ایران را برای اسلام می خواهیم ، انگار در باره ارث پدرش صحبت می کند که چنین حاتم طایی شده !
جنتی ملعون گفته طبق قانون اساسی ! ، قانون شرع بالاتر از قانون اساسی ست !
یادم می آید خمینی در مورد شاه گفته بود این آقا را امریکا قبول ندارد ، ارتش هم قبولش ندارد ، خودش هم خودش را قبول ندارد...
حالا اگر خمینی زنده بود و می خواست در مورد قانون اساسی صحبت کند ، لابد چنین می گفت :
این قانونی که شواریی که باید نگهبانش باشد که هست لکن نیست که قبولش داشته باشد یعنی شورای نگهبانش هم قبولش ندارد ، نمایندگانش هم قبولش ندارند ، رهبری که این قانون به او رهبر می گوید که باشد هم قبولش ندارد ، حتی خودش هم خودش را قبول ندارد و لکن می گوید قانون اساسی هم هستیم ، کدام قانونی که خودش هم خودش را لغو میکند اساسی ست ، اصلا اسلام اساسی نمی شناسد ، من نمی فهمم اینها چرا این قانون را نوشتند که باشد حالا نباشد و نوشتند که حالا قبولش نداشته باشند که ندارند ، اصلا من توی دهن قانون اساسی میزنم ، من خودم قانون اساسی تعیین می کنم ، من خودم شورای نگهبان تعیین می کنم ،من اعلام می کنم این قانونی که باید تابع شرع باشد از اسلام خارج است اما نباشد که هست که کسی بگوید پس رهبر هم که طبق این قانون خلافت میکند هم از اسلام خارج است که نیست البته ، اما که شاید که باشد، نخیر ، اینطور نباشد که هست که کسی بگوید رییس جمهور در صدر اسلام نداشتیم لکن داریم و رییس جمهور از اسلام خارج است ، لکن قانون اساسی کشک است آنجا که می گوید مردم آزادند حرف مفت بزنند ، من توی دهن این مردم زده ام و باز هم می زنم ...

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats