000

دوشنبه، بهمن ۰۲، ۱۳۸۵

قذافی

لیبی جان یا همان قذافی مشنگ در یک اقدام انقلابی حکم اخراج تقریبا یک سوم

کارمندان دولتی را صادر نموده ، یعنی حدود 000 400 نفر، آنهم به دلیل صرفه جویی

در هزینه های دولتی!

خیلی از کارهای قذافی یا به قول شاه ، دلقک کره زمین ، مرا به یاد دولتمردان نامدار

خودمان می اندازد.

قصیه را کش نمیدهم اما بد نیست بدانید ، سرهنگ قذافی کتابچه ای دارد بنام : کتاب سبز

در این کتابچه که خودش آنرا انجیل عصر معاصر مینامد ، بهترین شکل حکومت را ، شورایی

و در حال حاضر هم رسما در لیبی مقامی ندارد الا رهبر انقلاب لیبی و الا اینکه اگر بگوید

ماست سیاه است ، همه موظفند به تائید او!

یکی از آثار جاودان ایشان ، نامگذاری خیابانی به نام ابو جهل در لیبی ست با این توجیه

که با حفظ نام خبیثان تاریخ باید از تجارب پیشینیان حفاظت کرد!

یا حکم وی در انحصاری نبودن طواف کعبه برای مسلمانان، کسی هم نپرسید که

غیر مسلمان که اعتقادی به طواف ندارد تا به مکه رود و ...

شاه در مصاحبه ای گفته بود هرجا به دلقکی نیاز دارد و قذافی دلقک این جهان است،

کجاست تا ببیند دیگر کار از دلقک بازیها گذشته و کار دنیا شده سیرک تمام عیار آنهم نه

با یک ، بلکه با تعداد زیادی دلقک !

لیبی یک قذافی دارد ، ونزوئلا یک چاوز ، اما بنازم به ایران که به اندازه همه دنیا دلقک دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats