000

دوشنبه، آبان ۲۲، ۱۳۸۵

داد و ستد مذهبی سیاسی!

گویا پاپ بندیکت شانزدهم بیش از مسایل مذهبی به ترویج عقاید
سیاسی سیاستمداران غالب غرب اهتمام می ورزد.
وی در تازه ترین اظهار نظر خود ، خواستار عاری سازی شبه جزیره
کره از سلاحهای هسته ای شده!
هرچند وحشت عمومی از تولید و گسترش سلاحهای هسته ای
قابل درک و مورد تائید است و همچنین دستیابی حکومتهای دیکتاتوری
مانند کره شمالی و ایران به این سلاحها باعث ثبات سیاسی
حاکمین ولو به قیمت فقر و محرومیت از حقوق انسانی مردم می شود
اما نمیتوانم حیرت خود را از صحبتهای نسنجیده اما مکرر رهبر
کاتولیکهای جهان پنهان کنم.
اگر وی خواستار برچیده شدن سلاحهای اتمی در جهان می شد نقدی
بر او وارد نبود اما توجه به یک منطقه خاص که از قضا !! رهبران جبهه
غرب نیز بر آن متمرکز شده اند و از هر وسیله تبلیغاتی برای محکومیت
و محرومیت کره شمالی بهره میبرند، را نمیتوان صرفا یک حادثه دانست.
شاید توجیه واتیکان در قبال توجه پاپ به شبه جزیره کره ، دیدار وی با
سفیر ژاپن باشد ، اما با قبول جهانی بودن رهبری مذهبی کاتولیکها
نباید این سخنان را بدون تمایلات سیاسی وی و یا فشارهای
سیاستمداران فرض نمود.
شاید بهتر است پاپ از مشاورینی استفاده کند که تمایل و تخصص
بیشتری در زمینه مذهبی دارند تا سیاست!
بهرحال داد و ستد سیاستمداران با رهبران مذهبی قابل انکار نیست
و باید منتظر تسهیلات ویژه غرب برای گسترش کلیسای کاتولیک در ازای
تائیدات سخاوتمندانه پاپ از اهداف ایشان نشست.
تاسف از مردمی ست که عنان خود بدست رهبران مذهبی داده اند
که خود بازیچه بازیگردانان هستند .
تمایل روزافزون مردم به مدیریت انسانی بجای توصیه های دینی از
آگاهی بر همین مسایل نشات میگیردچرا که پیروز گروهی هستند
که منافع ملت را بر اعتقادات بسته و کهن ارجح میدانند.
سرزمین از آن مردم است نه ایدئولوژیهای از پیش نوشته و تفسیر
شده بدست اندک گروهی که خالق را چماق میکنند تا بساط عیش
خود چینند و سفره خلق تهی کنند.
Farhad Heyrani

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats