000

دوشنبه، تیر ۱۲، ۱۳۸۵

آقای خامنه ای سلام

آقای خامنه ای سلام !
این مطلب را مینویسم تا بدانید مردم ما بیش از شما با ترفندهایتان آشنا هستند .
شما در ایران بعنوان رهبر شناخته می شوید و مهمترین وظیفه شما طبق قانون اساسی
عبارت است از :( اصل ۱۱۰ قانون اساسی)
الف.تعیین سیاستهای کلی نظام ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت )
ب. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
متاسفانه در آخرین حکم خود و در پاسخ به رئیس جمهور منتخب خود ، قانون اساسی را
که بر طبق آن بعنوان رهبر شناخته شده اید ، زیر پا گذاشته اید.
سوال این است که اگر این قانون اساسی معتبر نباشد که طبیعتا شما و کلیه مسئولین نیز
از درجه اعتبار ساقط میشوید
و اگر دارای اعتبار است و همه را ملزم به اطاعت از آن میدانید ، پس حتی شما نیز حق ندارید
خلاف آن عمل کنید که در صورت عمل ، از مقام خود خلع می شوید.
چگونه است که در اصل ۴۴ ، صراحتا به مالکیت عمومی منابع و صنایع مادر پرداخته شده
اما شما بر اساس اصل ۱۱۰ که تنها سیاستهای کلی نظام و نظارت بر آنرا برعهده شما
گذاشته ، اصل ۴۴ را نقض کرده اید.
هرچند تا امروز نقض کلیه مواد مربوط به آزادیهای فردی و جمعی را شاهد بوده ایم اما اینبار
حراج منابع و صنایع مادر برای تاراج آن بدست آخوندها و وابستگانشان هیچ توجیهی ولو
شرعی ندارد.
همه مردم می دانند حکم شما تنها بهانه ای ست برای وقف داراییهای عمومی به افرادی که
پیش از انتخابات ریاست جمهوری ، قول گرفتند تا در صورت دخالت مستقیم و تعیین احمدی -
نژاد ، پاداشهای خود را دریافت کنند.
بذل و بخشش بی نهایت تنها نشان از زوال حکومتی دارد که برای حفظ خود آخرین چاره را
حراج داراییهای ملی میداند و الا در نظامی مبتنی بر دموکراسی اشاعه مالکیت خصوصی
تنها در صورتی ممکن است که جامعه بتواند آزادانه در نقد و برکناری حکومت و افراد مسئول
اقدام نماید.
اقتصاد آزاد بدون امنیت و آزادیهای فردی و عدالت اجتماعی فریبی بیش نیست.
Farhad Heyrani

۲ نظر:

ناشناس گفت...

Interesting site. Useful information. Bookmarked.
»

ناشناس گفت...

Great site lots of usefull infomation here.
»

Free counter and web stats