000

سه‌شنبه، آبان ۰۵، ۱۳۸۸

محاکمه رفیق احمدی نژاد به جرم قتل زن محجبه در آلمان !


احمدی نژاد همیشه برای دفاع از خیانتها و جنایتهای حکومت اشاره به موارد مشابه در کشورهای دیگر می کند و گویی وقوع جرم در هر کشوری ، بمنزله صدور مجوزی رسمی برای او و خامنه ای خواهد بود تا جرم و جنایت را بصورتی شدیدتر و در بستری گسترده تر علیه مردم اعمال نماید .
بعنوان مثال در پی سوال لری کینگ از او در مورد قتل ندا ، احمدی نژاد به امریکا و مواردی ( به قول خودش ) مشابه اشاره نمود و در مصاحبه ای دیگر ، با افتخار عکس " مروه الشربینی " را از جیب خود بیرون کشید و همچون قماربازی که در آخرین لحظه " آس پیروزی " را رو می کند ، از خبرنگار در مورد قتل این زن محجبه مصری در آلمان سوال کرد !
گویی کشته شدن مروه الشربینی یعنی مجوز قتل زنان ایرانی بدست پلیس حکومتی !
اما صرفنظر از این قیاس بی تناسب ، نکته جالبی که شاید به ذهن لری کینگ و دیگر خبرنگاران مصاحبه کننده با او نرسیده این باشد که قاتل زن مصری از دوستداران رییس جمهور مورد علاقه ( ملیجک ) رهبری ، بوده و گروههای نژادپرست آلمانی اولین کسانی بودند که پیروزی وی را در کودتای انتخاباتی نه تنها به او تبریک گفتند بلکه سعی نمودند تا از این رویداد به نفع مقاصد خود بهره برند !
حزب افراطی «اتحاد مردم آلمان»، پیروزی احمدی‌نژاد را در وبسایت خود تبریک گفت و او را «میهن‌پرستی آشتی‌ناپذیر» خواند. این حزب معتقد است که احمدی‌نژاد «فروتنانه و ایثارگرانه» (!) حکومت می‌کند.
همنوازی این گروه ها از رییس دولت کودتا در سرکوب مردم نیز شاید برخاسته از نزدیکی اعتقادات هر دو طرف به سرکوب مردم برای نیل به اهداف نژادپرستانه ( در معنی عام ) باشد.
(گزارش دویچه وله ) :
" در وبسایت حزب یاد شده، حتا از خشونت نیروهای امنیتی دولت ایران علیه اپوزیسیون، با استعاره‌ای دست و پا شکسته پشتیبانی می‌شود. در حالی که احمدی‌نژاد جنبش اعتراضی مردم را به «خس و خاشاک» تشبیه کرده بود، راست‌های افراطی آلمان می‌نویسند: «پاسداران انقلاب و میلیشیای بسیج باید هر چه زودتر خیابان‌های تهران را بروبند، زیرا کثافت در خیابان‌ها عمیقا لانه کرده است». نئونازی‌های آلمان با تاکید بر خشونت‌طلبی خود، خواهان آن هستند که جاروی این کار از «برس پولادین» باشد."

قاتل زن مصری از همکیشان دولت کودتا و حکومت ولایت فقیه است و جالب اینکه احمدی نژاد و خامنه ای با زیرکی و فرصت طلبی جانب مقتول را گرفته اند !
شیوه ای که مسئولین در توجیه جنایت علیه ملت بکار میبرند و افرادی که بدست عوامل و سرسپردگانشان به قتل رسیده اند را بسیجی معرفی نموده و در عین حال پاداش به قاتلین را هم از یاد نمی برند .
محاکمه آلکس ( قاتل زن مصری ) در واقع محاکمه همه نژادپرستان ( در معنی عام ) است ، چه نژاد پرستان قومی و چه آنان که نحوه تفکر و برداشت خود را برتر از دیگران می دانند و بواسطه قدرتی که امروز در دست دارند ، حذف دگر اندیشان را امری بدیهی درنظر می گیرند .
نظریه ای که سالها در زباله دان تاریخ دفن شده بود و امروز بدست باند خامنه ای جانی دوباره می گیرد .

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats