000

جمعه، اسفند ۰۶، ۱۳۸۹

مصلحی ، حسنی جدید نظام !

حیدر مصلحی ، وزیر اطلاعات در برنامه تلویزیونی ( بخوانید شوی جمهوری اسلامی ) بدون درنظر گرفتن عواقب سخنانش ، اتهاماتی را به امیر ارجمند و مجتبی واحدی نسبت داد .
سخنان مصلحی بیش از آنکه اتهاماتی را متوجه مشاوران موسوی و کروبی کند ، استهزاء شنوندگان را موجب شد .
وی گفته : " رافت اسلامی باعث شد تا امیر ارجمند از زندان آزاد شود " . در حالی که وی را متهم به ارتباط با مجاهدین خلق و شبکه های (!) جاسوسی امریکا کرده بود .
مصلحی اشاره نموده که امیر ارجمند پس از خروج از ایران ، در فرانسه ، در خانه برادرش مخفی شد !
وزیر اطلاعاتی که چنین سخن گوید ، دیگر چه توقعی از افراد بی اطلاع جمهوری اسلامی باید داشت !
اولا شمار بسیاری از ایرانیان به دلیل اتهامات بی دلیل و فله ای ( مثل شرکت در تظاهرات که در سیاق اینان به معنی براندازی ست ) هنوز در زندانها هستند و بسیاری نیز بدست آنها اعدام شده اند ، پس چگونه وی به رافت اسلامی اشاره دارد .
جالب تر اینکه وی ادعا نموده امیر ارجمند در فرانسه در منزل برادرش مخفی شد ! به چه دلیل ؟!
اگر بنا بر مخفی شدن بود که امیر ارجمند می بایست در تهران خود را مخفی می کرد که ماموران مصلحی بدنبالش بودند ، در فرانسه که دست آنها به او نمی رسید ، مگر آنکه از سخنان مصلحی چنین برآید که مزدورانی چون کاظم دارابی را برای ترور وی به فرانسه گسیل نموده و امیر ارجمند از ترس آنها مخفی شده بود . که البته همین هم رسوایی بزرگ اما عادی ( برای جمهوری اسلامی ) ست ، برای حکومت تروریست پرور ملایان .
حیدر مصلحی بدون اشاره به حصر خانگی موسوی و کروبی ، از ریزش نیروی جنبش سبز سخن گفته ، این چه جنبش از بین رفته ای ست که اینها نه تنها از تماس موسوی و کروبی حتی با فرزندانشان واهمه دارند که حتی نسبت به روشن بودن چراغ های خانه این دو نیز واکنش نشان می دهند !
مجتبی واحدی با انکار سفرهای خود به امریکا ، اتهام (!) وارده از سوی وزیر اطلاعات رژیم را رد می کند و می گوید همین یک نکته بیان کننده میزان اطلاعات وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ست .
پس از شیوع ادبیات احمدی نژادی ، شاهد رواج منطق و استدلال از نوع حسنی هستیم که تب آن مسئولین را فرا گرفته : اصرار بر استفاده از اسلحه و شقه شقه کردن مخالفان با استدلالی که حتی خود گوینده را به خنده وامی دارد !

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats