000

دوشنبه، بهمن ۲۵، ۱۳۸۹

گزارش اختصاصی و ویژه تلویزیون ایرانیان برلین : برلین در حمایت از پناهی و جنبش سبز مردم ایران سنگ تمام گذاشت

گزارش اختصاصی تلویزیون ایرانیان برلین : نقدی بر 32 سال حکومت جمهوری اسلامی ، نگاهی به تحقق شعارهای انقلاب توسط بر موج سوار شدگان ، جشنواره برلیناله برلین به پاس بی پناهی پناهی بپاخاست ، گزارشی از حمایت خانم کلودیا روث ، رهبر سبزهای آلمان و دیگر سیاستمداران وهنرمندان آلمانی و ایرانی با دستبند و شالهای سبز و نصب عکس پناهی بر سینه ، تظاهرات ایرانیان برلین در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ، مهمترین روزنامه برلین با نوار سبز منتشر شد ! ....

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats