000

چهارشنبه، دی ۲۳، ۱۳۸۸

مرجع داریم تا مرجع !

مکارم شیرازی از خواب پریده و گفته : گستاخی ها و سخنان بی ربط نسبت به مراجع شیعه، آتش فتنه را دامن می زند.
نه اینکه فکر کنید این جناب از توهین به آقای صانعی ناراحت شده ، خیر ، میگه چرا به آقای سیستانی توهین شده . آقا بغل گوشش را ول کرده رفته خانه همسایه سرک می کشه ببینه چرا به مرجع تقلید اهانت شده .
آقای عزیز ، حرمت مراجع شیعه همان زمان که خمینی شریعتمداری را وادار به توبه کرد ترک برداشت و بعد از رفتار عالیجنابان با آقای منتظری شکست و پس از اهانتها به آقای صانعی خرده هایش هم دور ریخته شد ، کدام مرجع ، کدام اعتبار ؟!
امروز اگه خیلی هنر کنید شاید بتونید اندک آبروی خدا را حفظ کنید ، البته نه خدای خودتون که خدای مردم را !

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats