000

جمعه، آذر ۱۲، ۱۳۹۵

نزول خواری قوه قضاییه !

قوه قضاییه در جمهوری اسلامی وظیفه دارد با ظلم و تعدی نسبت به شهروندان مقابله کند و بنا بر قوانین جمهوری اسلامی  عدالت را اجرا نماید.
نزول خواری یا بعبارت دیگر بهره پول در فقه اسلامی حرام بوده و از مصادیق بارز ظلم به شمار می رود و طبیعتا توقع از قوه قضاییه جمهوری اسلامی این است که در هرجا و هر زمان با ربا برخورد کند.
جالب ست که بدانیم قوه قضاییه با تایید رهبری اقدام به ربا خواری کرده و بهره پول های حساب بانکی خود را دور از چشم بازرسان به حساب شخصی رییس قوه قضاییه واریز نموده.
صرفنظر از ایکه این حسابها در راستای منافع و اهداف قوه قضاییه بکار گرفته می شود یا صرف امیال شخصی می گردد ، صرف ربا خواری در دستگاهی که خود مدعی مبارزه با حرامات بیان شده در قرآن ست نشان از رسمیت یافتن و قانونمند شدن حرام در جکومت جمهوری اسلامی ست.
کافی مصاحبه ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس را بخوانید و بعد به آیات قرآنی ( کتاب آسمانی جمهوری اسلامی ) توجه کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats