000

پنجشنبه، شهریور ۲۹، ۱۳۸۶

سقراط زمانه

نهاد رياست‌جمهوري: احمدي‌نژاد، سقراط زمانه است .

بررسی شخصیتی سقراط و احمدی نژاد صحت ادعای نهاد ریاست جمهوری را اثبات میکند.

سقراط بسیار میگفت و هیچ نمی نوشت ، اطلاعات ما بواسطه شاگردانش بدست آمده ،

احمدی نژاد هم بسیار میگوید اما ثبت نمیکند تا بتواند بعدها تکذیب کند همچون :

نفت بر سر سفره ها ، هاله نور ، هولوکاست و....

اما شاگردانش بسیار از او میگویند که اگر فاطمه رجبی نبود ، ما هرگز نمی فهمیدیم

رئیس جمهور معجزه هزاره سوم است و در اعجازش همین بس که در ساعتی تعداد آرایش

هزار برابر شد!

سقراط بیشتر عمرش را صرف مباحثه در بازارهای آتن میکرد و به هیچ کاری مشغول

نمی شد ، احمدی نژاد هم هیچ نمیکند مگر در به در بدنبال بحث یا ارسال نامه به روسای جمهور

اما کسی توجهی به او نمیکند.

سقراط به فکر زن و فرزندانش نبود ، رئیس جمهور هم به فکر زن و فرزندان مردم نیست.

بسیاری از کسانی که با سقراط بحث کردند ، بعدها نماینده فکری فلسفه های

گوناگون در یونان شدند ، بسیاری از کسانی که حرفهای رئیس جمهور را جدی میگیرند

در همان لحظه مسئول پستهای کلیدی میشوند.

سقراط فلسفه را از آسمان به زمین آورد و به خانه ها برد ،

احمدی نژاد نفت و بنزین را از پمپ بنزینها جمع کرد و به خانه های دوستان خارجه اش برد.

سقراط دموکراسی آتن را به سخره میگرفت ، احمدی نژاد هم دموکراسی غرب را

نکوهش میکند و آزادی تحت امر بلاهت وقیح را مبلغ است.

سقزاط عقیده داشت همانگونه که نجار و کفاش باید در کار خود استاد باشند ، حاکم نیز

باید در رشته حکومت تخصص داشته باشد ، احمدی نژاد میگوید تخصص ، تفکر شیطانی

ست ، همان ریش و نماز کافی ست ، حاکم نیز باید ولی فقیه باشد هرچند با یکصد گروه

رصد ، نتواند ماه را ببیند!

سقزاط بجهت عقایدش جام شوکران نوشید ، اما محمود خالی بند ، تیر خلاص به بسیاری

بزدو خود بزیست .

سقراط میگفت باید جهان شناسی را کنار گذاشت و به انسان بازگشت ، احمدی نژاد

میگوید باید انسان ها را کنار گذاشت و به جهان شناسی ( سفرهای خارجه ) پرداخت.

سقراط ادعا میکرد پیامهای مخصوصی از غیب به قلبش میرسد ، رئیس جمهور نیز مدعی

ست که هاله دور سرش طواف میکند.

سقراط در توجیه بزرگی سوراخهای بینی ش میگفت : مگر نه این است که این سوراخها برای

تنفس است ، پس هرچه بزرگتر ، بهتر !

احمدی نژاد هم در وصف بزرگی بینی ش میگوید : بزرگی بینی کمک میکند تا در هنگام ورود

به هر منزلی نیاز به اهن ، اهن گفتن نباشد که بینی من ده دقیقه زودتر از خود من وارد

سرای شود و قبل از دخول ، بشارت ورودم دهد !

----------------------

شرح سقراط برگرفته از سایت تاریخ فلسفه میباشد.

۱ نظر:

مانی خان گفت...

اگر سقراط زهر جام را خودش سرکشید درمورد انچوچک باید خود جام را بکجوری بخورد ش داد

Free counter and web stats