000

سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۹۷

دست بسته جمهوری اسلامی

با خروج امریکا از برجام ، نقش اروپا نیز بسیار کمرنگ شده.
با توجه به سیطره بانک های اتمریکایی بر گردش پول در جهان و عدم توانایی کشورهای اروپایی در حمایت از شرکت های طرف قرارداد با ایران ، برجام به سمتی خواهد رفت که تنها جمهوری اسلامی باید متعهد به اعهداتش باشد و اروپا نیز نقشی سمبلیک ایفا خواهد کرد. شرکتها بدلیل ترس از تحریم بانک هاو دولت امریکا پا پس خواهند کشید و در این میان تنها چیزی که با دوران تحریم ها فرق کرده ، مقید بودن جمهوری اسلامی به مفاد توافق نامه است.
باید دید آیا سران حکومتی با دوراندیشی تن به دور جدید گفتگوها خواهند داد یا کشور را به سوی بحران پیش می برند.
نقطه قوت ، فشار بر امریکااز سوی اروپا ، روسیه و چین است تا خواسته های معقول تری پیشه کند ، همانگونه که پس از خروج امریکا ، مسئولین روابط بین الملل این کشور از تمایل به گفتگو برای بازداشتن ایران از تهدید اسراییل و کمک به گروه های افراطی به میان آمده

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats