000

جمعه، اردیبهشت ۳۱، ۱۳۹۵

شهروندان غریب در وطن

" دست بردار از این در وطن خویش غریب "
ایرانیان شهروندانی هستند که در وطن خویش غریبند و بیش از همه ، بهاییان از این ظلم مضاعف رنج می برند.
آخوند محمد امامی کاشانی فرموده : کدام قانون اجازه می دهد دشمن در خانه باشد .
این آخوند گویا فراموش کرده که سرزمین متعلق به مردمی ست که بواسطه تاریخ ساکنان آن محسوب می شوند و آیین ها و حکومتها تصمیم گیرندگان در مورد حق شهروندی نیستند.
نمی توان به هیچ دلیلی حق شهروندی را از شهروندی گرفت ، بهاییان هم ایرانی هستند و ایران وطن آنهاست .آنچه به ایران تعلق ندارد و آن هم تعلق خاطری به ایران ندراد ، ایدئولوژی حکومت ست که عقاید دینی و اعتقادات را برتر از سرزمین می داند و همین نکته نشان از بی وطنی و وطن فروشی آنان دارد که اولین وظیفه هر حکومتی حفظ و تامین منافع ملی ست .
جمهوری اسلامی متعلق به ایرانیان نیست و از همین رو با کینه ی غیر قابل وصفی تمام توان خویش را برای نابودی فرهنگ و تاریخ ایران بکار برده.
آن روزی که سایه سیاه این حکومت از سر ایران دور شود ، خیانت های آن برملا خواهد شد و  چنان خواهد بود که لکه ننگی بر دامان تاریخ خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats