000

جمعه، اسفند ۲۵، ۱۳۸۵

ترفند امریکا برای اجماع جهانی علیه ایران

بار قبل که احمدی نژاد عرم سفر به سارمان ملل را کرده بود ، گفت:

وقتی دیدم قدرتهای جهانی مخالف حضور من در سازمان ملل هستند فهمیدم

باید به آنجا بروم.

این نوبت امریکا نه تنها مخالفتی نکرده که حتی اعلام نموده :

برای رئیس جمهور ایران ، خیلی سریع ویزا صادر میکند!

نه فقط اگاهان بلکه مردم عادی نیز فهمیده اند حضور احمدی نژاد میتواند تمامی

کشورها را علیه ایران متحد نماید،جالب است رئیس جمهور مارکوپولوی ایران

قطعنامه های سازمان ملل را کاغذ پاره های فاقد اعتبار و اهمیت میداند.

آخرین خبر حاکی ست ایران پیشنهاد نموده تا کشورهای خارجی از جمله امریکا

بتوانند در تاسیسات هسته ای ایران مالکیت داشته باشند!

تا دیروز تصور میکردم حق مالکیت بر منابع و اموال ایران فقط منحصر به حزب اله و

اعراب هوادار ولایت است!!

این هم عیدی دولت به مردم ایران!

احتمالا دولت مهرورز ، خزانه دولتهای خارجی را با سفره مردم ایران اشتباه گرفته !

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats