000

چهارشنبه، اسفند ۲۴، ۱۳۸۴

انقلاب ایدزی و محمود تخمی

صد رحمت به خر !
مناظره شمس الواعظین با رامین باعث شد تا بسیاری از مجهولات معلوم شود.
اول باید دانست این جناب رامین هزار و یک هنر دارد ، مثلا :
مشاور رييس جمهور، مسئول ماه نامه امامت، موسس اتحاديه راه اسلامي در اروپا
و دبير همايش هولوکاست ....
دلایل هنرمندی هم اعتقادات پفکی ایشان ست. مثلا فرموده :
احمدی نژاد بزرگترین سیاستمدار دنیاست. که صد البته در این شکی نیست چرا که
او توانسته در مدت شش ماه تمام دنیا را علیه ایران متحد کند. سابق بر این در رویارویی
با مسائل جهانی اردوگاه شرق و غرب داشتیم یا جبهه غیر متعهدها و جهان سومی ها
در برابر کشورهای توسعه یافته شکل میگرفت اما امروز
همه آنها با وجود تضادهای فکری در
کنار هم هستند که از موهبت حضور محمود ا.ن. است
رامین همچنین افزود ۱۵۰ کشور هوادار ایران هستند
که به گمان من ایشان منظورشان ۱۵۰ نفر در دنیا بوده
جک دیگر جناب رامین افشای تماس تلفنی
رهبران دنیا برای گرفتن وقت صحبت بااحمدی نژاد بود
!
احتمالا ایشان مزاحم تلفنی ها را رهبران دنیا محاسبه نموده .
اما نکته مهم کشف دلایل ظهور بیماریهای مرگبار عصر حاضر ست .
رامین فرموده دلیل شیوع ایدز وقوع انقلاب اسلامی و علت ظهور انفلوآنزای مرغی ،
سخنان احمدی نژاد است تا بدین وسیله ذهن افکار عمومی دنیا منحرف شود .
لذا پیشنهاد میکنم زین پس بجای واژه های منحوس ایدز و انفلوآنزای مرغی بگوئیم:
انقلاب ایدزی و محمود تخمی !
Free counter and web stats